Sparkalkylator

Räkna ut hur mycket du skulle kunna spara

Beskriv din flotta

Km
Mil

You must fill the fields above to calculate the results.

Uppskattade besparningar per månad ,

{{ results.savings.total | number: 2 }} {{ state.currency }}

Bränsleförbrukning besparningar {{ results.savings.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }}
Underhållbesparningar {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }}
Däckslitagebesparning {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }}
Högre produktivitet {{ results.savings.productivity | number:2 }} {{ state.currency }}
Overtime saving {{ results.savings.overtime | number:2 }} {{ state.currency }}

Du får också

  • CO2 besparningar
  • Ökad kund gjädje
  • Överesstämmelse med lagstiftningen ( Färdskrivare, fortkörning )
  • Färre olyckor
  • Och mycket mer fördelar

Detaljerad syn på dina besparningar

Denna simulator använder vissa normer och antaganden om din flotta .
If you wish a more accurate estimate you can Check or change these assumptions

Swipe table to see more information
Kategori Innan Frotcom Med Frotcom Du sparar Percentage os Savings
Bränsleförbrukning besparningar {{ results.before.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.fuel.total - results.savings.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.total * 100 / results.before.fuel.total | number:0 }}%
Bränslebesparning på grund av minskad körsträcka - - {{ results.savings.fuel.mileage | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.mileage_percentage * 100 | number:0 }}%
Bränslebesparning på grund av bättre beteende (med kör beteende modul) - - {{ results.savings.fuel.behavior | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.behavior_percentage * 100 | number:0 }}%
Bränslebesparning på grund av tomgångsreducering - - {{ results.savings.fuel.idling | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.fuel.idling_percentage * 100 | number:0 }}%
Maintenance Savings {{ results.before.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.maintenance - results.savings.maintenance | number:2 }} {{ state.currency }} {{ (results.before.maintenance - results.savings.maintenance) * 100 / results.before.maintenance | number:0 }}%
Tyre Wear {{ results.before.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ results.before.tyre - results.savings.tyre | number:2 }} {{ state.currency }} {{ (results.before.tyre - results.savings.tyre) * 100 / results.before.tyre | number:0 }}%
Higher Productivity - - {{ results.savings.productivity | number:2 }} {{ state.currency }} -
Overtime Savings - - {{ results.savings.overtime | number:2 }} {{ state.currency }} -
Total {{ results.savings.total | number:2 }} {{ state.currency }}
per Month

Get your saving results

Kontakta oss
Börja spara idag.