Tillgångsspårning

Kontrollera dina trailers, containrar och andra tillgångar.

Din fordonparksförvaltare lägger på telefonen efter ett långt samtal med en annan förare så vänder han sig till dig med en bekräftande myn som du redan misstänkt. Det är en semi trailer som saknas.

Om du inte har ett tracking system för att övervaka dina tillgångar förr eller senare finns det en chans att någon glömmer att registrera när en påhängsvagn frikopplades från en lastbil.

Det är därför många företag inte behöver bara kontroll över sina fordon utan även andra värdefulla tillgångar, såsom påhängsvagnar, containrar, växelflak eller godsvagnar.

Frotcom är en professionell, intelligent fleet management lösning, utformad för att styra din flottas verksamhet. Vi har inte glömt dina tillgångar heller. Frotcom är beredd att ge dig lösningar för att spåra och övervaka dina värdefulla tillgångar.

Vanligtvis är dessa tillgångar beroende av ett fordon för att spåra deras plats och andra aktiviteter genom fordonets GPS-tracker. Men när du behöver kontrollera dessa tillgångar på egen hand ofta när det inte finns externa strömkällor i närheten.

För spårning använder Frotcom autonoma GPS trackers, med extremt hög batterikapacitet, så att de kan arbeta långa tidsperioder utan extern strömkälla (upp till 8 år för en position per dag).

Enheten stöder två konfigurerbara lägen: "24-timmars tracking" och "24-timmars + rörelse tracking".

24-timmars tracking

Enheten kommer endast att sända dokumentation till Frotcom datacenter med 24 timmars mellanrum. Detta läge bör användas för att maximera batteriets livslängd

24-timmars + rörelse tracking

Enheten kommer att sända en post till Frotcom datacenter var 24 timmar och även när den detekterar början och slutet av en rörelse. Rörelse detekteras av en intern rörelsesensorn .

Kontakta oss
Kontrollera dina släpvagnar, containrar och assets.

Fördelar

Förbättra sikten och ansvarstaganden över de tillgångarna som finns i leveranörskedjan.   

Minska risken för en tillgångsförlust och dess innehåll.

Återhämta stulna tillgångar

Genom att spåra dina tillgångar har du en bättre chans att återhämta stulen egendom.

Effektivisera din trailerverksamhet

Förbättra utnyttjandet av din trailer och minska stilleståndstiden.

Minska kostnaderna för arbetskraft med hjälp av den smidiga spårningsteknologin

Lita inte bara på dina egna erfarenheter när det kommer till fordnonsuppspårning. 

Förbättra din uthyrningsverksamhet 

Om du har uthyrningsverksamhet av tunga maskiner måste du kunna bekräfta att dina tillgångar används enligt hyreskontraktet.

Enheter och tillbehör

Enhet för spårning av släp och tillgångar
Model:
Queclink - GV620MG (4G)
Queclink - GV620MG

Denna GPS-spårningsenhet erbjuder en enkel och kostnadseffektiv lösning för spårning av släpvagnar. Där det inte finns någon extern ström under en längre tid, kan lågfrekvent spårning ställas in. I de fall där enheten kan drivas under resan, från traktorns huvudbatteri eller kylmotorn i kylsemitrailers, är spårning tillgänglig varje minut. Du kan också ansluta dörröppningssensorer eller en digital input-signal (t.ex. en panikknapp).

Spårningsenhet för dina tillgångar
Model:
Picotrack Endurance Primary
Asset tracking device - Frotcom

Denna GPS-spårningsenheten är avsed för spårning av tillgångar som t.ex. containrar, släp etc.

Sharrcem - Kosova

"Frotcom hjälper oss att övervaka våra trailers och samtidigt förbättra transportprocesser mellan kunderna samt se till att förare ankommer i tid."

Arian Qamili
Sales Representative
-
Sharrcem - Kosovo