Närmaste fordon

Klicka och välj det bästa alternativet.

Din kund behöver hämta ett paket av dig så snart som möjligt, välj det närmast tillgängliga fordonet för att optimera kostnaderna och leverera i tid.

Varje gång du behöver bestämma vilka fordon ska tilldelas nya uåågifter kan Frotcom hjälpa dig välja en av de närmaste fordon.

För varje föreslaget fordon, kommer du att se avståndet till målplatsen, samt restiden och beräknad ankomsttid.

Baserat på realtidsinformation från Frotcom kommer du att kunna välja fordon som är närmare och bäst lämpad för jobbet, minimera kostnaderna och optimera exekveringstiden för de nya uppgifterna.

Markera kundens adress på kartan och välj alternativet Närmaste fordon. Du kommer att få en lista över de 5 fordon närmast till den platsen samt deras kontakt, avstånd, restid och beräknad ankomsttid till kunden.

För varje föreslagen fordon, kan du se och skriva ut ruttan.

Du kan även filtrera resultaten genom att ställa villkor över listan på rekommenderade fordon eller med andra ord filtrera endast fordon i vissa klasser, eller med vissa egenskaper (till exempel fordon med  förmåga att transportera vätskor, etc.)

Funktioner och tjänster
● Enkelt hitta närmaste fordon från valfri plats
● Få veta avstånd, restider och beräknad ankomsttid för varje fordon
● Få välja det bästa fordonet baserat på avstånd och andra tillstånd såsom tillgänglighet, fordonsklass eller andra attribut.

Kontakta oss
Tilldela nya jobb med information i realtid.

Fördelar

Minimera bränsleförbrukningen

Välj det närmast tillgängliga fordonet som är bäst lämpad för jobbet.

Komma i tid och förbättra kundnöjdheten

Du kommer alltid att välja de fordon som kan utföra uppgiften i tid och förbättra kundnöjdheten.

Öka produktiviteten

Genom att undvika onödiga körsträckor kommer dina förare och fordon att vara mer produktiva. Antalet jobb per dag eller vecka kommer att öka.

Gomes & Sousa - Portugal

"Since the company implemented Frotcom, we now know where our vehicles are in real time, and we can inform customers precisely regarding expected delivery times, or even identify the nearest vehicle to pick up goods."

Teófilo Sousa
Owner
-
Gomes & Sousa - Portugal