Integrerat navigationssystem

Komma i tid och förbättra kundnöjdheten.

Dina fordon måste plocka upp en last från kundens lokaler. Du hittar närmast tillgängliga fordon och. Med ett klick på en knapp skickar du upphämtningsplatser till din förare tillsammans med tydliga instruktioner. Så fort han stannar kommer han att kunna ta emot och initiera det nya jobbet. 

Det är enkelt, säkert och ekonomiskt ?

Frotcoms integrerade navigationsmodul är din lösning när du behöver kommunicera med dina förare på ett enkelt tydligt och ekonomiskt sätt, samstidigt som den navigeriarar utan misstag. 

Frotcoms integrerade navigering möjliggör interaktion mellan fordonsparkförvaltaren och förarna.

Du kan skicka destinationer till ombord terminalen  (klienter, lastnings- och lossningsplatser eller andra, tillsammans med instruktioner).

Förarna kommer att kunna läsa och svara på meddelanden från kontoret eller skapa och skicka nya meddelanden. De kommer också att kunna välja en rutt som har mottagits från kontoret och navigera till den.

Om ditt företag policy tillåter det kan förare också utbyta meddelanden sinsemellan.

Den integrerade navigation modulen tillåter inte bara interaktion mellan kontoret och förarna via sms, utan också möjligheten att navigera till destinationer som tas emot från kontoret.

Destinationer som lastnings- och lossningsplatser kan skickas direkt från Frotcom till terminalen ombord tillsammans med skriftliga instruktioner.

Det finns två typer av destinationsmeddelanden som kan skickas från kontoret: Frotcom platser (fördefinierade platser såsom kundplatser) och nya frifiliga adresser.

Textmeddelanden kan både skickas och tas emot. Det ett billigare och mer effektivt alternativ till telefonsamtal särskilt när det gäller internationella transporter.

Alla meddelanden, både de skickade och de mottagna sparas för framtida referens.

Funtioner och tjänster
● Lättamvänd navigering (lastbilsversioner finns också)
● Rutter och instruktioner skickas till förarna från kontoret
● Textkommunikation mellan kontoret och förare samt förare sinsemellan om det är tillåtet av ditt företag
● Alla utgående och inkommande meddelanden sparas för framtida referens
●Avisering för alla meddelanden
● Fast månadsavgift och obegränsat antal destinationer och meddelanden

Kontakta oss
Sluta slösa bort tid och pengar.

Fördelar

Minska bränsleförbrukningen

Förare kan navigera direkt till sina destinationer. Inga fler omvägar.

Komma i tid

Att gå vilse på vägen till en kund är en sak av det förflutna. Var i tid och förbättra kundnöjdheten.

Öka produktiviteten

Förarna kommer att kunna slutföra fler order utan extra ansträngning och effektivisera sin tid.

Spara på telefonsamtal

Du behöver inte tala ut adresser till dina förare via telefon. Texta dem med Frotcom. 

Ett bättre sätt att kommunicera

Texta föraren och ta emot text i gengäld - enklare, tydligare och säkrare.

Reference - Hobi Logistik - North Macedonia

"Genom integrerat navigationssystem sker kommunikationen med våra förare på ett mer effektiv och ekonomisk sätt."

Seadin Ali
CEO
-
Hobi Logistik - North Macedonia