Aviseringar om ankomst

Allt för en bättre kundtjänst.

Ditt fordon är på väg att komma fram till nästa på- och avslastningsplats. Du skulle vilja meddela kunder en stund i förväg så är de beredda.

Aviseringar om ankomst är en funktion som ingår i Frotcoms ruttplanerings- och övervakningsmodul.

Du kommer att kunna automatiskt meddela dina kunder när ditt fordon i närhet till sina destinationer.

Detta gör det möjligt för kunden att vara förberedd vilket oftast resulterar i kortare pickup och leveranstider.

När du tilldelar en rutt till ett fordon, kan du ange om ett meddelande ska skickas till kunden före ankomst.

Dessutom kan du skicka meddelanden om ankomst till andra intressenter än bara kunder.

Du kan också bestämma exakt när meddelandet ska skickas. Detta kan vara en viss tid före den planerade ankomst, såsom 5 minuter i förväg, eller när fordonet är ett visst avstånd bort, exempelvist 10 km från destinationen.

Meddelanden kan skickas via e-post och / eller SMS.

Du kan ange text eller använda en fördefinierad mall som du skapar.

Funtioner och tjänster

  • Varna kunder innan ditt fordons ankomst
  • Meddelanden kan skickas via e-post och SMS
Kontakta oss
Håll dina kunder uppdaterad automatiskt.

Fördelar

Synkronisera dina processer med kunderna

Spara tid genom att få dina kunder förberedda för fordonsankomst.

Undvik att processer avbryts

Ibland kan en hel prosses avbrytas om en kund inte är förberedd för din ankomst. Till exempel kan det hända att betalningen inte är redo eller rätt person kanske inte är tillgängliga. Minimera möjligheten att detta uppstår genom att skicka dina kunder aviseringar om pågående ankomster.

Förbättra servicekvaliteten

Ankomstaviseringar är ett tecken på god service och bra organisation. Dina kunder kommer att uppskatta det.

Gomes & Sousa - Portugal

"Since the company implemented Frotcom, we now know where our vehicles are in real time, and we can inform customers precisely regarding expected delivery times, or even identify the nearest vehicle to pick up goods."

Teófilo Sousa
Owner
-
Gomes & Sousa - Portugal