Automjetet më të afërta

Klikoni dhe të zgjidhni opsionin më të mirë.

Klienti juaj ka nevojë për ju të jeni atje sa më shpejt të jetë e mundur për të mbledhur një pako. Ju duhet të zgjidhni automjetin më të afërt në dispozicion në flotën në mënyrë që të zgjedhni shpenzimet dhe të arrini atje në kohë.

Sa herë që ju duhet të vendosni se cilat automjete duhet të caktohen për një punë të re, Frotcom ju lejon të merrni një nga automjetet më të afërta.

Për çdo automjet të propozuar, ju do të shihni distancën në vendin e synuar, si dhe kohën e udhëtimit dhe kohën e parashikuar të mbërritjes.

Bazuar në informacion në kohë reale nga flota, ju do të jeni në gjendje të merrni automjetin që është më afër dhe më të përshtatshëm për punë, duke minimizuar kostot dhe optimizuar kohën e ekzekutimit për punë të re.

Thjesht zgjidhni vendndodhjen e konsumatorit në hartë dhe zgjidhni opsionin më të afërt të automjeteve. Juve ju ipet nje liste me 5 automjete më të afërta, se bashku me kontaktet e tyre, distanca nga vendndodhja, koha e udhëtimit dhe koha e vlerësuar e mbërritjes.

Për cdo automjet të propozuar, ju mund të shihni dhe të shtypni itinerarin.

Ju gjithashtu mund të filtroni rezultatet tuaja duka vendosur kushte të mjeteve të rekomanduara. Për shembull, mund të zgjidhni vetem automjetet e klasave të caktuara, me atributet të caktuara (për shembull, te afte për të transportimin e lëngjeve, etj •)

Karakteristikat kryesore
● Thjesht gjeni automjetet më të afërta në kohë në cdo lokacion
● Dini distancat, kohëy e udhëtimit dhe kohen e paraparë të arritjes të secilit automjet
● Zgjidhni automjetin më të afërt në baze të distancave dhe kushteve te tjera të tilla si disponueshmëria, klasa e automjeteve apo atributet tjera.

Na kontaktoni
Caktoni punë të reja me informacion në kohë reale.

Benefitet

Minimizoni konsumin e karburantit

Zgjidhni makinën më të afërt në dispozicion e cila është më e përshtatshme për këtë punë.

Arini atje në kohë për të përmirësuar kënaqësin e konsumatorëve

Ju gjithmonë do të zgjidhni automjetet që mund të ekzekutojnë detyrën në kohë, përmirësimin e kënaqësisë së klientit.

Rritja e produktivitetit

Duke shmangur kilometrazhin e panevojshëm, shoferët tuaj dhe makina do më produktive. Numri i vendeve të punës në ditë / javë do të rritet.