Shkarko tahografin nga distanca

Shkarko tahografin pa dal nga zyrja juaj.

Keni shpenzuar një shumë të të dhënave kohore të mbledhur nga kartelat e shoferëve të tahografit dhe nga kujtesa tahografike nga secili prej automjeteve të rënda në flotën e kompanisë suaj. Është koha që kompania juaj të zgjedh një mënyrë më të lehtë për të bërë këtë.

Në Evropë, operatorët e automjeteve të rënda kanë të nevojshme për të shkarkuar të dhënat nga kartat e tyre shoferët për tahograf dhe nga kujtesa tahografike të çdo automjeti, dhe pastaj të mbajë këto të dhëna për të paktën një vit për ta bërë atë në dispozicion për një oficer të zbatimit të ligjit nëse kërkohet.

Me Shkarkimin e tahografit nga distanca, tani është e mundur për ju për të shkarkuar tahografin nga distanca, si nga kujtesa e tahografit dhe kartat e tahografit të shoferëve, pa lënë zyrën dhe me avantazhin e mbajtjes së dosjeve të sigurta në Qendrën e të Dhënave në Frotcom.

Duke përdorur të njëjtën teknologji, identifikimi automatik i shofeit është e mundur edhe duke lexuar numrin e kartës së shoferit të futur në tahograf. Kjo do të ju kursejë nevojën për të instaluar sistemet e tjera të identifikimit të shoferëve.

Kartela tahografike e kompanise është futur në një lexues smart card që është e lidhur me një kompjuter në zyrën e kompanisë.

Në automjet, tahografi është i lidhur me pajisjen e ndjekjes Frotcom GPS.

Ju e konfiguroni Frotcom-in për te shkarkuar automatikisht fotografi tahografike dhe fotografi te shoferit sipas një grafiku të caktuar. Periodicitetet e ndryshme munden te gjinden per te dhena tahografike si dhe te dhena te kartes se shoferit.

Në kohën e caktuar, Frotcom-i kontakton tahografin dhe kërkon të dhëna për t'u shkarkuar.

Pajisja GPS merr autorizimin për të shkarkuar të dhënat nga tahografi, duke nxjerr të dhënat e kartës së kompanisë.

Autorizimi dërgohet në pajisjen e ndjekjes, e cila rinxjerr të dhënat e kërkuara nga tahografi ose nga karta e shoferit.

Të dhënat e tahografit ose kartes se shoferit është ngarkuar në Qendrën e të Dhënave te Frotcom-it.

Të dhënat pastaj janë në dispozicion për ju, përmes tri metodat te mundshme:
● Dërgohen automatikisht (me e-mail) në zyrën tuaj;
● Shkarkohen manualisht nga një operator i cili përdorur ndërfaqen e web te Frotcom; ose
● Mirren automatikisht nga një aplikacion i dedikuar per lexim te kartelave.

Karakteristikat kryesore
● Shkarko automatikisht dosjen tahografike te automjetit
● Shkarko automatikisht tahografin e shoferit
● Identifikimi Automatik i shoferit
● Oraret e paracaktuara per te dhenat tahografike dhe shkarkimet e veprimeve

 

Na kontaktoni
Përputhshmeri me legjislacionin e BE-së.

Benefitet

Reduktimi i kostove / shpejtë dhe lirë

Caktoni orarin dhe merrini dosjet e tahografit pa pasur nevojë për të dërguar dikë për secilin automjet/kamion, i cili kërkon fuqi punëtore ose nënkontraktimin, si dhe kostot e ndërlidhura.

Reduktoni joproduktivitetin dhe rriteni te kundërten

Rritjen e disponueshmërisë së flotës tuaj duke mos patur për të mbajtur makinat e parkuara gjatë operacioneve të skedarëve të mbledhura.

Mbajë përputhshmërinë me legjislacionin e BE-së

Siguroni të dhënat e shkarkuara nga mjeti për Frotcom, në përputhje me rregullat e BE-së.

Koblar - Slovenia

“With Frotcom, we’ve gained a lot, mostly in time savings while searching different detailed information about certain driver or truck. The Remote tachograph download also saves a lot of time and is an asset in terms of logistics, as there is no need to wait for the truck to arrive at the company’s parking place as before."

Damijan Koblar
Director
-
Koblar - Slovenia