Qasja e kontrollit

Ju vendosni që të dini qfarë hynë mbrenda dhe çfarë del jashtë.

Ju shihni në pikën e furnizimit që një pjesë e ngarkesave tuaja është humbur. Ju nuk e dini se ku, kur dhe si janë zhdukur. Bllokimet në derë të rimorkiove duket se janë ngatërruar. Juve do të duhet të dëmshpërbleni konsumatorin tuaj, i cili është padyshim mjaft i mërzitur.

Situatat si më sipër mund të jenë shumë frustruese dhe të dëmshme për kompaninë tuaj, jo vetëm financiarisht, por edhe për shkak se ato ulin besimin e konsumatorëve në biznesin tuaj.

Me Frotcom kontrollin ju mund të siguroni monitorimin e mallrave në automjetin tuaj.

Një sensor për dyer është e instaluar në çdo derë të furgonëve. Çdo herë kur një derë është hapur apo mbyllur, Frotcom menjëherë identifion atë dhe përditëson statusin e dyerve të ngarkesave për këtë automjet.

Përveç kësaj, ju mund të konfiguroni në Frotcom të ju dërgoj një njoftim sa herë që dera është e hapur jashtë vendeve të lejuara. Për shembull, ju mund të vendosmo që dera mund të hapet vetëm në depot tuaja dhe në pikat e konsumatorëve të shpërndarjes. Çdo veprim që hap një derë jashtë nga këtyre vendeve do të shkaktojë një alarm dhe të ju dërgojë njoftim e menjëhershëm.

Ju mund të merrni këtë njoftim me email ose SMS (opcionale) dhe të reagoni menjëherë. Ju gjithashtu do të jeni në gjendje për të parë në hartë, ku u hap dera.

Çdo sensor i derës është i përbërë nga dy pjesë: një magnet dhe një switch. Magneti është e instaluar në derë. Switch është i bashkangjitur në kuadër të derës.

Në varësi të pozicionit relativ të magnetit dhe switchit, switchi do të hapet dhe mbyllet sikurse dera që bën. Kjo lejon identifikimin e derës duke u hapur apo u mbyllur.

Pasi switchi është lidhur me një hyrje në kuadër të pajisjes GPS të Frotcom , këto ndryshime do të zbulohen dhe do të dergohen në Qendrën e të Dhënave në Frotcom.

Përndryshe, ju gjithashtu mund të instaloni një version pa tela, në të cilën komunikimi mes sensorin e derës dhe GPS pajisjes është krijuar nga radio-frekuencave (RF), duke përdorur një transmetues pa tela të bashkangjitur në sensorin për derë dhe një marrës pa tel i cili është instaluar në GPS . Kjo e bënë instalimin dhe mirëmbajtjen në mënyrë të konsiderueshme më të lehtë, më të shpejtë dhe më kosto-efektive.

Pasi informacioni në sensor të derës arrin në Qendrën e të Dhënave në Frotcom, Frotcom azhuron statusin e dyerve të hapura për atë automjet dhe kontrollon për ndonjë alarm që mund të keni konfiguruar.

Na kontaktoni
Parandaloni vjedhjen e ngarkesave.

Benefitet

Veproni menjëherë

Ju dhe shoferi mund të merrni alarme të menjëhershme kur dera është e hapur jashtë vendeve të lejuara, duke lejuar juve ose shoferin për të reaguar dhe për të shmangur humbjet.

Rritja e cilësisë së shërbimit të ofruar për klientët

Shmangni makinat e vjedhura ose të dëmtuara, si dhe dërgesat me probleme.

Kurseni para

Ju nuk do të duhet të zëvendësoni sendet e vjedhura apo të dëmshpërbleni konsumatorët.

Instalim të lehtë dhe zero-mirëmbajtje (versioni wireless)

Nuk ka instalime elektrike që mund të dëmtohen ose të prishura; instalime të thjeshta dhe me kosto efektive.

Pajisje dhe Aksesorë

Senzore per dyer (wileres modeli)
Model:
DOS-1
door open sensor

Sensori për derë të hapur përdor një switch magnetike për të zbuluar menjëherë kur dera e ngarkesave hapet.

Sensor për dyer dhe transmetues (pa tela)
Model:
WDOS-1
Wireless door open sensor - Access control - Frotcom

Ky version i sensorit pa tela për dyer të hapura është shumë më i lehtë dhe më i shpejtë për tu instaluar. Ajo përdor radio frekuenca për të transmetuar statusin e derës.

Sharrcem - Kosova

"Frotcom po na ndihmon për të monitoruar rimorkiot tona duke përmirësuar procesin e transportit për klientët dhe duke siguruar që shoferët kanë arritur në kohë."

Arian Qamili
Sales Representative
-
Sharrcem - Kosovo