Identifikimi Automatik shofer

Dini kush nget automjetet tuaja.

Ju pranoni një tiket nga aparatet fotografike për shpejtësi përmes postës. Targa e automjetit është identifikuar në mënyrë të qartë dhe duke përdorur të dhënat e Frotcom për të konfirmuar se automjeti ishte me të vërtetë duke lëvizur me shpejtësi të madhe në vendin dhe kohën e raportuar nga policia. Ju duhet të flisni me shoferët. Problemi është se automjeti është përdorur nga shoferë të ndryshëm. Ju nuk mund të dini se kush po e ngiste automjetin në atë kohë të caktuar.

Në shumë kompani të ndryshme, automjetet në flotë mund të jenë vozitur nga shoferë të ndryshëm, në bazë të shoferit dhe disponueshmërinë e automjeteve. Në qoftë se ky është një rast, ju keni nevojë të kuptoni menjëherë, kur shoferët ndrojne automjetet, në mënyrë që ju mund të koordinoni komunikimin dhe mund të regjistroi udhëtimet e ekzekutuara për çdo shofer.

Situatat si ai më lart mund të ndodhin pa identifikim automatik të shoferit, sidomos me kompanitë ku optimizimin e flotës dhe personeli kërkojnë ripërcaktime të shpeshta për cdo shofer.

Në qoftë se ju duhet të mbani te dhënat e cdo  shoferi të cilit i është caktuar çdo udhëtim, Frotcom Identifikimi Automatik i Shoferit është zgjidhja që ju duhet.

Frotcom mund të përdoret në disa metoda të ndryshme për identifikimin automatik të shoferit:

● iButton - Kjo është një transmiter unaz-kyçe që transmeton një kod unik të ID lidhur me çdo shofer.

Moduli i identifikimit është i përbërë nga një lexues ibutton dhe një sirenë/zë e cila është e instaluar në pult të automjetit dhe që lidhet me GPS të Frotcom paisjes.

Çdo shoferi i jepet një ibutton transmiter personal në formën e një unaze-kyçe  të vogël. Shoferi thjesht prek lexuesin ibutton me transmiter të ibutton për tu identifikuar si shofer para se të fillojë një udhëtim të ri.

Një sinjal/zë tingëllon dhe identifikimi i shoferit është dërguar në Qendrën e të Dhënave në Frotcom.

Në qoftë se shoferi nuk e identifikon veten e tij  para se të fillojë një udhëtim të ri, sirenë/zë do të tingëllojë me zë të lartë. Nëse fillon udhëtimin e tijë duke mos u identifikuar do të pranohet një alarm në Frotcom, i cilit mund, për shembull, të gjenerojë një njoftim për menaxherin e flotës ose një person tjetër në kompani. Këto reagime mund të konfigurohen shumë lehtë në përputhje me nevojat e kompanisë suaj.

● Card RFID - Kjo është një alternativë transmiter kod ID në formën e një karte krediti.

Në këtë alternativë, moduli identifikimit shoferi është i përbërë nga një lexues RFID dhe një sirenë të jetë i instaluar në pult të automjetit dhe të lidhura me tracker Frotcom GPS.

Çdo shofer i jepet një kartë RFID, një transmiter në formën dhe madhësinë e një karte krediti dhe të përshtatshëm me logo të kompanisë.

Shoferi mban kartën afër lexuesit RFID që të identifikohet para për se të fillojë një udhëtim të ri.

Një sinjal tingëllon dhe identifikimi i shoferit dërgohet në Qendrën e të Dhënave Frotcom.

Në qoftë se shoferi nuk e identifikon veten e tij  para se të fillojë një udhëtim të ri, sirenë/zë do të tingëllojë me zë të lartë. Nëse fillon udhëtimin e tijë duke mos u identifikuar do të pranohet një alarm në Frotcom, i cilit mund, për shembull, të gjenerojë një njoftim për menaxherin e flotës ose një person tjetër në kompani. Këto reagime mund të konfigurohen shumë lehtë në përputhje me nevojat e kompanisë suaj.

●  Identifikimi duke përdorur kartat e vozitësit të tahografit - Në Evropë, nëse automjetet tuaja janë të pajisura me tahografë dixhitalë, Frotcom mund t'i identifikojë vozitësit automatikisht kur futin kartat e tyre në tahografi

Në këtë rast, Frotcom merr identifikimin e shoferit sapo kartela e identifikit të shoferit është futur në tahograf të mjetit. Ky opsion është i vlefshëm vetëm në Evropë.

● Menaxhimi i fuqisë punëtore hyrje - Nëse shoferët përdorin menaxhimin e fuqisë punëtore në Frotcom në bord terminale, shoferët mund të identifikohen kur kycen në aplikacionin e menaxhimit të fuqisë punëtore.

● Aplikacioni i shoferit Frotcom - Vozitësit mund të zgjedhin automjetin e tyre duke përdorur aplikacionin e shoferit. Kodet QR mund të përdoren për ta bërë këtë operacion të shpejtë dhe të drejtpërdrejtë, duke e drejtuar kamerën e telefonit drejt një kodi QR ekzistues në kroskotin e automjetit.

Na kontaktoni
Dini kush nget automjetet tuaja.

Benefitet

Mbani monitorimin e detyrave për secilin shofer

Dini sigurt që një shoferi i ishte caktuar një udhëtim i veqantë.

Shmangni përdorimin e paautorizuar të automjeteve

Merrni një alarm në qoftë se një shofer nuk është identifikuar, kur një automjet fillon udhëtimin.

Përmirësoni sjelljen e drejtimit të automjetit

Minimizoni tiketat e shpejtësise dhe drejtimit e automjeteve të pahijshme. Shoferët do të dinë se ata janë duke u monitoruar.

Automatizimi i listës së pagave

Regjistroni kilometrazhet totale për udhëtime për çdo shofer duke llogaritur pagën përkatëse.

Në përputhje me legjislacionin

Identifikimi i vozitësve gjithashtu ju ndihmon në trajtimin e legjislacionit kryesor si "detyrë e kujdesit" dhe "Kufijtë e kohës së punës" nga regjistrimi dhe raportimi në kohë për secilin drejtim të automjetit.

Pajisje dhe Aksesorë

IButton
Model:
IBP-1
Automatic driver ID - iButton - Frotcom device

Ibutton është një pajisje në formë unaze që transmeton një kod unik identifikues për shoferin. Kodi mirret nga një lexues i vendosur në pult të automjetit.

RFID Card
Model:
RFR-1
Automatic driver ID - RFID - Frotcom device

Kjo kartelë RFID transmeton një kod unik identifikues të shoferit. Kodi mirret nga një lexues i vendosur në pult të automjetit.

De Beers - Botswana reference

"Për eksplorimin e birrave, si në Afrikën e Jugut ashtu edhe në Botsvana, siguria e punonjësve tanë që përdorin automjete të kompanisë është një faktor i rëndësishëm, siç është administrimi i kostos dhe kontrolli i duhur i flotës."

Gerhard van der Waal
Menaxher i Shëndetit dhe Sigurisë
-
De Beers - Botswana