Eftersom ditt företag växer måste du lägga till fler fordon till din flotta och anställa fler förare. Men hur kan du göra det utan att förlora kontrollen och utan att behöva hyra flera nya vagnparksförvaltare? Hur säkrar du att din affärsmodell är skalbar? Vi vet vad är det du går igenom och här är vad du bör göra:

Säg stopp till problem

I början fanns det bara en person som var ansvarig för fordonparksförvaltningen av hela flottan men det räckte inte längre när flottan började växa. Så medan man anställde fler förare fick man också anställa fler vagnparksförvaltare men det verkade fortfarande inte räcka.

Det började med kommunikationsfproblem mellan förare och vagnparksförvaltare. Missförstånd. Kundklagomål. Du behöver professionell hjälp!

Solution – Scale up your operations

En lösning som hjälper dig att växa 

I grund och botten måste du hitta en gemensam plattform som både underlättar och registrerar all kommunikation. En plattform som kan dela information mellan vagnparksförvaltare när det behövs men samtidigt en plattform som gör att du kan tilldela vissa grupper av fordon till specifika vagnparksförvaltare beroende på deras funktioner och ansvar.

En plattform som gör det möjligt att både styra din flottas aktivitet och meddela dina kunder när fordon håller på att komma fram.

En plattform som kan integreras med andra mjukvarulösningar på ditt företag, vare sig det handlar om faktureringsystem, ERP, ruttplanering eller HR. Det du absolut inte behöver är att ha mjukvarulösningar som inte "talar" med varandra, vilket skulle kräva mänsklig inblandning och manuellt informationsöverföring. Detta är tidskrävande och resulterar oundvikliga fel och förluster inom både produktivitet och lönsamhet.

En plattform som kommer att hjälpa dig att besvara strategiska frågor som t.ex. "Var ska vi bygga vårt nya lager?" Eller med andra ord, var är det optimala geografiska läget som minimerar körsträckan för dina fordon?

Allt i allt behöver du en lösning som kan hjälpa ditt företag med tillväxt och som växer tillsammans med ditt företag.

Då kommer du att ha en skalbar affärsmodell som inte är helt beroende av på andra parters kunskaper.

Epiphaniou - Cyprus

"Med Frotcom och andra förbättringar som gjorts i vårt företag har vi redan sparat upp till 35% i bränslekostnader ."

Petros Kerkides
Logistics Manager
-
Phanos N. Epiphaniou - Cyprus

En komplett fleet management lösning

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Kontakta oss
Skala upp din verksamhet.