En flotta medför stora kostnader för ett företag. Genom att minimera dessa kostnader kommer det definitivt att förbättra ditt företags lönsamhet. De flesta driftskostnader för en flotta kan styras och oftast minskas genom att använda intelligenta verktyg som fleet management. Genom att använda Frotcom kan följande kostnader minimeras:

Bränsle, underhåll och däckslitage

Detta är den största källan till driftskostnaderna i en flotta, särskilt i en flotta av lastbilar där den genomsnittliga bränsleförbrukningen och månads körsträcka är högre än för lättare fordon.

För att minska dessa kostnader, måste du:
 

  • Planera varje fordons rutt på bästa möjliga sätt i syfte att minimera körsträckan
  • Övervaka utförandet av rutten  för att se till att föraren följer din plan
  • Övervaka och analysera körbeteende för att undvika dåliga körvanor som kan avsevärt öka bränsleförbrukningen 
  • Styra all process som rör bränsle, inklusive tankning och detektering av bränslestöler

Sist men inte minst kan Frotcom också hjälpa dig att minska ditt koldioxidavtryck genom att minska körsträckan och förbättra körbeteendet.

Sist men inte minst kan Frotcom också hjälpa dig att minska ditt koldioxidavtryck genom att minska körsträckan och förbättra körbeteendet.

Solution – Control your fleets opereational costs

Vägtull

Ditt företag har särskilda regler för att undvika onödiga kostnader och vägtull då det finns alternativa vägar som kan användas i stället, men reglerna följs inte alltid upp av alla förare.

Du får kunna upptäcka tullväg omedelbart och kontakta din förare i god tid att korrigera sin kurs och undvika extra kostnader.

Fortkörningsbötter, olyckor och försäkring

Ibland kan vara förare under tryck att komma i tid och då känner de sig tvingade att köra lite för fort. Det är dock i företagets bästa intresse att detta inte sker.

Det är inte bara risken för att få bötter från polisen som man utsätts för utan risken för att en allvarlig olycka inträffar.

Du måste kunna upptäcka och registrera dessa hastighetsöverträdelser och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de inte kvarstår varigenom motsvarande kostnader och eventuellt tragiska konsekvenser.

 Ifall något händer, fortkörningsböter eller en olycka, vill du kunna kontrollera under vilka omständigheter det inträffade. Att ha tillgång till  historiska platser och hastigheter är av största vikt.

Recommended Features

Bötter för kör-och vilotider (färdskrivare)

Körtider måste följa de bestämmelser enligt den lokala lagstiftningen. Till exempel måste körtider för lastbilskörning i Europa överensstämma med förordning (EG) nr 561/2006, vilket innebär flera regler om kör- och vilotider.

Eftersom du måste se till att ditt företag uppfyller dessa regler måste du övevaka körtider för alla dina förare. Desstom behöver du också veta om en ny tjänst kan tilldelas en förare men samtidigt inte överskrida körtiden. Om du håller körtider i enlighet med lagstiftningen kommer du att undvika onödiga bötter.

P2P transport - Slovenia

"We’ve experienced a 12% reduction in fleet costs, productivity has increased, and customer support is much easier to handle."

Mersi Sadić
Transport Manager
-
P2P Transport - Slovenia

En komplett fleet management lösning

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Kontakta oss
Styr din flottas driftskostnader.