När ditt företag är verksam på en mycket konkurrensutsatt marknad vill du dina förare ska kunna utföra så många jobb som möjligt utan att göra btytta mot olika bestämmelser. Samtidigt vill du hålla ditt fordon tillgängliga, undvika driftstopp och improduktiva resor. Så i princip är detta vad du behöver fokusera på:

Använd de mest adekvata fordon och förare

Om du redan har ruttplaneringsprogramvara och det fungerar bra för ditt företag är det bra. Med hjälp av den tillgängliga API (application programming interface) så kan att Frotcom  övervaka genomförandet av den planerade arbeten.

Om du fortfarande inte har ruttplaneringsprogramvara och flottans storlek och komplexitet redan kräver en sådan, kontakta oss. Vi kommer att rekommendera dig ruttplaneringsprogramvara som är helt integrerad med Frotcom.

Det kan också hända att företagets storlek ännu inte kräver ruttplaneringsprogramvara. I så fall har du förmodligen behov av att kunna välja den närmast tillgängliga fordon för varje ny arbetsuppgift. Det krävs också möjlighet att kunna välja ett fordon vars förare har tillräckligt körtid kvar för att kunna gå vidare till nästa arbetsuppgift utan att överskrida sin körtid för den dagen, vecka, månad, etc. vilket innebär att du behöver modulen för att kommunicera med föraren och kunna skicka honom eller henne nya instruktioner.

Solution – Increase productivity

Använd avsändnings- och kommunikationsverktyg

När du vet vilken förare som ska tilldelas vilken uppgift kommer du vilja göra det på ett sätt som är effektivt, felfrit och spårbart. Du behöver en leveransverktyg.

Frotcom ger just ett sådant verktyg som kallas Workforce Management med vilken du kan meddela förare om nya arbetsuppgifter, skicka dem all nödvändig information, och sedan automatiskt skapa mekanismer för att övervaka genomförandet av dessa uppgifter.

Förarna kommer att använda en inbyggd enhet som hjälper till att fullfölja genomförandet av uppgifter och informera kontoret om varje steg i utförandet.

Detta minskar sannolikheten för mänskliga fel och gör att dina förare kan slutföra fler order utan extra ansträngning samt hantera bättre sina tider.

Dessutom kommer man automatiskt att kunna dokumentera varje steg på vägen genom samla in former från fältet vid varje milstolpe: leveransbevis, vägrade jobb, tankning, vänt etc.

Om du vill ha en mer grundläggande lösning kan du också använda Frotcoms integrerade Navigationsmodul som låter dig att skicka meddelanden och destinationer till ombord Garmin navigatorer. Även om det inte lika kraftfullt som Workforce Management, erbjuder detta ett alternativ för vissa företag som vill ha en instegslösning för jobbdispatching.

Integrera med annan mjukvara

För att optimera din produktivitet kan du behöva integrera Frotcom med andra mjukvarupaket som används på kontoret som t.ex. ruttplanering, ERP, faktureringsystem eller HR-system.

Genom att integrera Frotcom med andra program kan du säkra att det inte finns några behov av att skriva om informationen, effektivisera resurser och udnvika fel orsakade av den mänskliga faktorn.

Effektivisera körtider 

Du kan inte förvänta dig att dina förare kör 24/7 även om kunderna förväntar sig tjänsten levererad 24/7. Det finns rekommenderade och högsta tillåtna körtider (maximal kontinuerlig körtid, maximal körtid mellan dagliga pauser, maximala körtiden per vecka, etc.).

Självklart vill du inte bryta mot dessa regler genom att be föraren plocka upp nya last t.ex. när de redan är på väg att nå det max.tillåtna gränser.

Du får hållas uppdaterad med varje förares körtid och ha mekanismer som hjälper dig att hitta närmaste tillgängliga fordon och förare som kommer att kunna möta dem tids- och avståndskraven.

Främja effektiv körning

En effektivt körsätt är den mest ekonomiska och ekologiska formen av körning som fortfarande möjliggör att föraren håller till planen.

När du tilldelar en viss destination till föraren vill du att resan ska utföras på ett sådant sätt att bränsleförbrukning är så låg som möjligt meden fordonet anländer till destinationen inom den schemalagda tiden.

Detta kräver att förarna är tydligt informerade om sina planerade ankomsttider och att varje resa övervakas noggrant för att upptäcka eventuella avvikelser från planen. På så sätt kan du begära att en förare tar nödvändiga åtgärder för att rätta till situationen vid behov.

Undvik felaktiga rutter

För att maximera produktiviteten måste du också se till att varje resa genomförs på bästa möjliga rutt. Detta är inte nödvändigtvis den kortaste eller snabbaste vägen. Det kan till exempel vara en väg som använder nationella vägar och undviker motorvägs- och tullavgifter.

I grund och botten behöver du ett sätt att planera den bästa vägen för varje resa och sedan se till att din förare håller till planen.

Undvik fordons stilleståndstider

Fordons stillestånd kan allvarligt skada dina planerade tjänster och minska produktiviteten. Ibland kan stilleståndstider påverka ett enda jobb medan vid andra tillfällen kan det hända att din flotta kommer att sakna ett fordon för en hel vecka eller månad.

För att minimera driftstopp för det första måste du se till att du utför alla nödvändiga och förebyggande underhållsåtgärder som föreskrivs av tillverkarna.

För det andra vill du övervaka körbeteendet och se till att de inte sliter extra på motor, däck eller andra väsentliga delar av fordonet.

Du kan övervaka körbeteende, observera och rangordna fordon och förare enligt olika parametrar som t.ex. hård acceleration och bromsning, överdrivna varvtal, etc.

Genom att hålla till rekommenderad körbeteende kan du minska bränsleförbrukningen, sannolikheten för en olycka och sannolikheten för driftstopp på grund av fordonslitage.

Bion - Spain

"Företaget sparar mer än en timme dagligen med Frotcom. Eftersom vi styr flottan genom Frotcom och får tillgång till viktig information om vår flotta har vi definitivt sparat pengar medan geom att köra mer effektivt."

Carlos Gutiérrez
Traffic Manager
-
Bion Logística y Transporte - Spain

En komplett fleet management lösning

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Kontakta oss
Öka produktiviteten.