Контролирайте оперативните разходи на Вашия автопарк

Основни дейности за автопарк

Автопаркът е значителен разход за фирмата. Намаляването на разходите със сигурност ще подобри доходността. Повечето от оперативните разходи на автопарка могат да бъдат контролирани и обикновено намалени чрез използването на интелигентни инструменти за управление на автопарк. По-специално следните разходи могат да бъдат намалени чрез използването на Frotcom:

Гориво, поддръжка и износване на гумите

Това е най-големият източник на оперативни разходи в автопарка, особено в автопарк с камиони, където средният разход на гориво и на пробег е по-висок, отколкото при по-леки превозни средства.

За да намалите тези разходи, трябва да:

  • Планирате маршрута на всяко превозно средство по най-добрия начин, за да се намали пробега
  • Контролирате изпълнението на маршрута, за да сте сигурни, че шофьорът следва Вашия план
  • Контролирате и анализирате стила на шофиране, за да избегнете лоши навици на шофиране, които могат значително да увеличат разхода на гориво
  • Контролирате всички действия, свързани с горивото, включително зареждане и разкриване на кражба на гориво.
Ако правилно планирате и изпълните всяко пътуване, ефектът върху разходите за гориво може да бъде значителен, с намаления до около 5-7% в разхода на гориво. В края на месеца се събира значителна сума.

Не на последно място, Frotcom също може да Ви помогне да намалите влиянието си на въглерод върху околната среда, като намалите изминатите километри и подобрите поведението при шофиране.

Solution – Control your fleets opereational costs

Пътни такси

Вашата фирма има специфични правила за избягване на ненужни пътни такси, когато има алтернативни безплатни пътища, които могат да се ползват. Въпреки това, правилата на Вашата фирма не винаги се спазват от всички шофьори.

Трябва да можете да откривате веднага тези обстоятелства и да се свързвате с шофьорите, за да поправите техния курс и да избегнете разходи, които въобще не е трябвало да имате.

Глоби за превишена скорост, произшествия и застраховка

Нека си признаем, понякога Вашите шофьори са под напрежение да пристигнат навреме и се чувстват принудени да карат малко по-бързо. Въпреки това, в техен и Ваш интерес е да не го правят.

Не е само поради опасността полицията да Ви глоби. Съществува опасност от сериозно произшествие.Съществува опасност от сериозно произшествие. Трябва да можете да разкривате и записвате тези нарушения и да взимате всички необходими мерки това да не продължава, като по този начин избягвате съответните разходи и възможни трагични последствия.

Освен това, в случай че нещо се случи, независимо дали е глоба за превишена скорост или произшествие, Вие трябва да можете да проверите при какви обстоятелства се е случило. От първостепенно значение е да имате достъп до стара информация за местонахождение и скорост.

Глоби за нарушаване времето на шофиране (тахограф)

Времената на шофиране трябва да отговарят на ограниченията, наложени от Вашето законодателство. Времената на шофиране за камиони в Европа например трябва да отговарят на Наредба (EC) № 561/2006, която налага няколко правила за време на шофиране и почивка.

Тъй като Вие трябва да сте сигурни, че Вашата фирма спазва тези правила, е необходимо да следите тези времена за всички шофьори. Не само това, Вие трябва също така да знаете дали нова поръчка може да бъде зададена на шофьор, който може да няма достатъчно време за изпълнението й. Ако поддържате времената на шофиране в рамките на ограниченията, наложени от Вашето законодателство, ще избегнете глобите за нарушение.

P2P transport - Slovenia

"Имахме 12% намаление на разходите за флота, производителността се увеличи, а клиентската поддръжка е много по-лесна за работа."

Мерси Садич
Мениджър транспорт
-
P2P Transport - Slovenia
Свържете се с нас
Контролирайте оперативните разходи на Вашия автопарк.