Увеличете безопасността

Основни дейности за автопарк

Наистина лош ден в офиса е, когато установите, че един от шофьорите Ви е имал произшествие, да не говорим за откраднати превозни средства, гориво или товар. Ето какво трябва да направите, за да предпазите Вашия автопарк:

Безопасност на шофьорите и пътниците

Пътните инциденти могат да имат много негативно отражение върху работата на фирмата, доходите и дори имиджа, но по-важното е, че могат да доведат до жертви или дори смъртни случаи.

Това е най-важната причина поради която фирмите търсят начини да увеличат безопасността в работата на техния автопарк. Пътните инциденти имат значително въздействие на работното място. 

Разбира се, винаги съществува опасност от произшествие, но има препоръчани практики за намаляване на тези рискове. На първо място е безопасност, както и адекватно обучение и квалификация на шофьорите. Освен това, използването на подходящо следене на стила на шофиране и анализ, както и следене на времето на шофиране и аларми за превишена скорост, могат да бъдат изключително полезни при намаляване на тези рискове. Имайте предвид, че лошият стил на шофиране предизвиква 90% от произшествията с автомобили. Тоест, ако можете да следите и да противодействате на лошото шофиране (чрез разкриване на агресивно шофиране и избягване на прекомерно шофиране и съответната умора), ще можете да намалите вероятността от произшествия с Ваши шофьори и превозни средства.

Solution – Increase safety

Безопасност на превозните средства и активите

Превозните средства са изложени на много опасности, но две от основните са кражба и механична повреда поради агресивно шофиране. 

Що се отнася за активи като полуремаркета и контейнери, трябва да знаете точно къде са в момента и къде са били. Не е рядкост за фирмите напълно да изгубят следите на този вид активи. 

В случай, че някой от превозните Ви средства или активи (полуремарке, контейнер, сменяема каросерия или друг актив) бъде откраднат, Вие искате да увеличите шансовете за бързо намиране на превозното средство и неговия товар. 

Искате също така да намалите влиянието на безразсъдното шофиране върху превозните средства: не само ефекта от евентуални произшествия, но и износването поради рязко ускорение, спиране, прекалено високи обороти на двигателя и др.

Безопасност на товара и материалите

Стоките или материалите, които се транспортират, трябва да бъдат предпазени от кражба и неправилно боравене или условия на транспорт. 

За да гарантирате безопасността на Вашия товар и материали, може да се наложи да следите не само достъпа до товара, но и условията, в които се превозва. Хранителните стоки и напитки, както и фармацевтичните продукти, трябва да бъдат транспортирани, обработвани и съхранявани по начин, който намалява риска от излагането на температури извън указаните на етикета, което би довело до много големи загуби или искове от страна на Вашите клиенти.

В такива случаи ще трябва да следите и температурата, от момента на потегляне на всяко превозно средство до доставка на стоката.

Нещо повече, в случай на кражба на превозното средство, Вие ще искате да го намерите и върнете колкото се може по-бързо, за да не загубите товара.

Защита на горивото

За съжаление, кражбите на гориво са нещо, за което трябва да се внимава. Цената на горивото и сравнително лесният достъп до резервоара, както и лесното източване и други алтернативни и изобретателни техники на кражба излагат много фирми на честа кражба на гориво.

Откраднато гориво от резервоарите на камиони е огромен източник на разходи за фирмите, като някои оценки говорят за повече от 2 милиарда щатски долара за година само в пътния транспорт в САЩ.

За борба с това явление са налице методи и аксесоари за следене нивото на горивото в резервоара, както и сравняване на количеството гориво, добавен в резервоара, с количеството показано на квитанцията от бензиностанцията.

Въпреки че не винаги е лесно да се открие кражба на гориво, особено ако се отклонява малко количество от резервоара на превозното средство, някои методи и аксесоари за следене могат ефикасно да предотвратят дадени техники и да намалят вероятността такива кражби да останат незабелязани.

Препоръчани функции

Inter-Adaks - Slovenia

„Откакто започнахме да ползваме Frotcom, намалихме необходимостта да звъним на шофьорите, снижихме разходите за комуникация и увеличихме безопасността на шофьорите.“

Андрей Щайдохар
Главен изпълнителен директор
-
Inter Adaks - Slovenia
Свържете се с нас
Повишете сигурността на Вашата флота.