En riktigt dålig dag på kontoret är när du får reda på att en av dina förare har varit med om en olycka, att inte tala om stulna fordon, bränsle eller last. Här hittar du det som behövs för att hålla din flotta säker

Förar- och passagerarsäkerhet

Trafikolyckor kan ha en mycket negativ inverkan på ett företags verksamhet, lönsamhet och även värsta fall dödsolyckor.

Detta är den viktigaste anledningen för företag att att öka säkerheten för sin verksamhet. Trafikolyckor har en betydande inverkan på arbetsplatsen.

Riskerna med att få en olycka är alltid närvarande men det finns rekommenderade metoder för att minimera dessa risker. Den första av dessa är en säkerhetsmedveten företagskultur samt adekvat utbildning för förarna. Dessutom  kan användning av lämplig övervakning och  körbeteendeanalys, körtidsövervakning och fortkörningslarm vara av oerhört hjälp för att minimera dessa risker. Man ska ha i åtanke att dålig körbeteende orsakar 90% av trafikolyckor. Så om du kan övervaka och bekämpa dålig körbeteende (genom att detektera aggressiv körning, undvika överskrida körtider mm) kommer du att kunna minska sannolikheten för olyckor med dina förare och fordon.

Solution – Increase safety

Fordons- och tillgångssäkerhet

Fordon kan vara utsatta för ett stort antal risker men två av de största riskerna är bilstölder och mekaniska skador på grund av aggressiv körning.

När det gäller tillgångar som semitrailers eller containrar måste du veta exakt var de är och var de har varit. Det är inte ovanligt för företag att helt tappa kontroll över var deras tillgångar befiner sig.

Vid en stöld av dina fordon eller tillgångar (semitrailer , container, växelflak eller andra tillgångar)  vill du kunna maximera chanserna att snabbt återhämta fordonet och dess last.

Du vill också minimera effekterna av vårdslös körning på dina fordon inte bara för att minska eventuella olyckor men även slitage genom för hård acceleration, bromsning, överdrivna varvtal, etc.

Säkerhet till dina varor och tillgångar

Alla varor eller material som transporteras behöver skyddas mot stöld eller andra risker för förslust.

För att hålla din last och material säker kan du behöva övervaka tillgång till lasten samt alla förhållanden under vilka lasten transporteras. Till exempel måste mat och dryck samt läkemedel transporteras på ett sätt som minskar risken för exponering för otillåtna temperaturer vilket potentiellt skulle resultera i mycket stora förluster eller skador mot dina kunder.

I sådana fall skulle du behöva övervaka temperaturen för varje fordon från avgång tills ankomst.

Dessutom vill du kunna hitta  och återställa ett fordon och lasten som blir stulen så snart som möjligt för att undvika förluster.

Bränslesäkerhet

Bränslestölder är tyvärr något man ska vara försiktig med. Bränslepriset, relativt enkel tillgång till bränsletanken samt enkla tanklock är bara några faktorer som utsätter många företag för bränslestöld.

Det finns övervakningsmetoder och tillbehör för att bekämpa detta.

Det är inte alltid lätt att upptäcka bränslestöld men vissa övervakningsmetoder och tillbehör kan på ett effektivt sätt förhindra fler stölder och minska sannolikheten för sådant.

Recommended Features

Inter-Adaks - Slovenia

"Sedan vi började använda Frotcom minskades behovet att kontakta förare, minskades kommunikationsavgifter och det ökade förarnas säkerhet."

Andrej Štajdohar
CEO
-
Inter Adaks - Slovenia

En komplett fleet management lösning

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Contact us
Öka säkerheten för din flotta.