Raportet

Çdo gjë që ju duhet të dini në lidhje me flotën tuaj.

Ju dëshironi të dini saktësisht se sa kohë kalojne kamionët tuaj per çdo ngarkim ose shkarkim në çdo vend të konsumatorëve. Ju duhet të dini nëse këto operacione janë duke marrë shumë kohë në disa vende, sepse ju keni nevojë për të përmirësuar produktivitetin e flotës së juaj. Ju mbani një nga raportet e shumta të Frotcom dhe ja ku e keni. Është plotesisht e qartë.

Raportet e Frotcom-it per menaxhimin e flotave, i kane të gjitha informacionet e nevojshme që ju duhet të i keni para syve tuaj. Çështjet për përmirësime theksohen menjëherë. 

Ju mund të zgjidhni nga dhjetra lloje të ndryshme të raporteve që i adresojnë të gjitha llojet e aktiviteteve te lidhura të flotës. Ju do të gjeni raporte përmbledhëse që ju tregojnë të dhënat themelore, si dhe raporte më të specializuara që adresojnë çështje specifike, si menaxhimin e karburantit apo sjelljet e ngasjeve. 

Frotcom ofron më shumë se 40 lloje të ndryshme të raportet. Ndër raportet më të përdorura janë: 
 

 • Tahograf - Vozitja dhe Koha e punës
 • Ditari i Shoferit
 • CanBus Udhëtime të zgjatura
 • CanBus Detajet
 • Përdorimi i automjeteve
 • Vizitat në vende/pika
 • Përmbledhje ditore
 • Eko Vozitja
 • Menaxhimi i karburantit
 • Temperaturat joadekuate
 • Raporti i alarmeve të dyerve të hapura
 • Kohët e ekzekutimit të rrugës të detajuara

Ju mund të hasni në raportet të tjera që mund të jenë të përshtatshme në mënyrë specifike për nevojat e kompanisë suaj.

Pasi ju zgjidhni dhe konfiguroni raportet, ju mund të programoni Frotcom për të ju dërguar juve raporte në baza ditore apo javore.

Frotcom vazhdimisht përpunon të dhënat që vijnë nga automjetet. Kur ju kërkoni një raport, Frotcom kërkon të gjitha të dhënat paraprake të përpunuara dhe informacionet e nevojshëm për të gjeneruar raportin tuaj. 

Kur ju e programoni Frotcom-in që të ju dërgoj raporte automatike, këto janë të gjeneruara dhe dergohen tek ju gjatë natës, dhe ju e dini se çfarë ka ndodhur në periudhën e mëparshme (të tilla si një ditë më parë). Sa më shpejt që ju të i pranoni në zyrë, raportet e juaja do të jenë gati.

Karakteristikat kryesore
● Raporte të përshtatshme për të përmbushur nevojat tuaja
● Format i lehtë për t'u lexuar
● Raporte automatike të dërguara me e-mail
● Përgatitja e llojeve të ndryshme të raporteve që të dërgohen automatikisht në pozita të ndryshme në kompani: CEO, CFO, drejtuesit e flotës apo të tjerëve

Na kontaktoni
Merrni raporte të përshtatshme për nevojat e kompanisë tuaj.

Benefitet

Zgjedh operacionet tuaja

Thjesht shikoni se çfarë është bërë dhe çfarë duhet të korrigjohet ose përmirësohet.

Krahasoni performancën e flotës përgjatë kohës

Shih se si performanca në flotën tuaj është duke uzhvilluar dhe përcjellë performancën që ju duhet të punoni për të.