Alarme

Bëhu i pari që të kuptojë kur diçka nuk është në regullë.

Një prej kamionëve tuaj ka qenë i ndaluar me mjetin e tij për 10 min. Shoferi merr një njoftim për të fikur mjetin për të shmangur humbjen e karburantit. Pesë minuta më vonë, statusi i mjetit nuk ka ndryshuar. Në këtë pikë menaxheri i flotës është alarmuar për të kontaktuar shoferit, në mënyrë për të shmangur konsumet e kota.

Ka rrethana të shumta në të cilën ju duhet të reagoni shpejt, kur diçka nuk është në rregull me automjete në flotën tuaj. Në fakt, Frotcom ofron më shumë se 30 lloje të ndryshme të alarmeve që ju mund të konfiguroni për nevojat tuaja.

Ndër alarmet më të përdorura janë: Hyrja në Zonë, Dalja nga Zona, Tejkalimet e shpejtësisë dhe alarmet e mjeteve te ndaluara të cilët mbajnë makinat e ndezura, por ju mund të hasni në alarme të tjera që mund të jenë të përshtatshme në mënyrë specifike për nevojat e kompanisë suaj.

Ju mund të specifikoni nivele të ndryshme të alarmeve dhe mund të njoftojë njerëz të ndryshëm të kompanisë. Për shembull, si në shembullin e mësipërm, ju mund të krijoni një alarm fillestar për të paralajmëruar shoferin dhe nëse situata përkeqësohet alarmi mund konfigurohet në një nivel më të lartë..

Ju mund të konfiguroni në Frotcom për të ju njoftuar ju - apo dikend tjetër - kur në situata të pakëndshme përfshihen automjetet tuaja.

Frotcom ofron më shumë se 30 lloje të ndryshme të alarmeve, përfshirë tejkalimet e shpejtësisë, Temperaturën e motorit, Derën e Hapur, Niveli i Karburantit, Përdorimi i rrugëve, Dalja nga Zona dhe shumë të tjerë.

Çdo herë kushtet që vendosin për një alarm duhet plotësuar, kur alarmi është shkaktuar. Ju mund të njoftoheni thjeshtë nëpërmjet faqës në Frotcom, apo edhe me email dhe SMS. Alarmet mund të dërgohen për shoferët e automjeteve mund të kenë problem. Kjo mund të jetë mjaft e dobishme, për shembull, në rastin e një alarmi të temperaturës, kërkoni nga shoferi të kontrollon menjëherë temperaturën e ngarkesave për të shmangur dëmtimin e mallrave të temperaturës të ndjeshme.

Na kontaktoni
Bëhu i pari që di kur diçka nuk është në rregull.

Benefitet

Vepro menjëherë

Ndonjëherë ju duhet të veproni menjëherë për të ndaluar një problem, ose parandaloni atë nga përkeqësimi;

Mbani klientët tuaj të lumtur

Shmangni duke lënë shërbimet e papërmbushura, si dhe ngarkesat e vonuara e të dëmtuara duke zgjedhur mënyrën e drejtë duke konfiguruar alarmet për kompaninë tuaj.

Kurse Para

Duke vepruar shpejt ju mund të shmangni një shumë të madhe të shpenzimeve të panevojshme, të tilla si kilometra të panevojshme dhe konsum i karburantit, shërbime të pa dështuara dhe shumë më tepër;

Rritja e produktivitetit

Duke vepruar shpejt ju mund të bëni të sigurtë që burimet e flotës janë përdorur në mënyrën më të mirë të mundshme, duke maksimizuar produktivitetin.

Patinter - Portugal

"Për më tepër, Frotcom siguron një seri alarmesh dhe mjete monitorimi që na lejojnë të miratojmë një menaxhim parandalues, i cili rezulton në kursime të kostos lart."

Américo Dias
CIO
-
Patinter - Portugal