Förarapp

Engagera dina förare i din verksamhet och öka förarsäkerheten och produktiviteten. 

Dina chaufförer är en väldigt viktig del av ditt företag. Det är inte mer än rätt att de får några fördelar från en lösning för vagnparkshantering.

Förar-appen ger dina chaufförer information kring alla resor de har gjort, inklusive deras förarbeteende.

Förar-appen hjälper dig behålla dina bästa förare genom att engagera dem i din verksamhet och ge dem de verktyg de behöver för att arbeta säkert och effektivt.

Genom att tillhandahålla denna information till chaufförer, kommer de att få exakt samma information som den du ser på kontoret, om vilka vägar de har kört, deras körsträcka resa för resa, bränsleförbrukning och körpoäng bland annat.

Dessutom kommer chaufförer att få bättre kontroll över sin integritet. Om ditt företag tillåter användning av flottans fordon för privata resor, kan chaufförerna ange vilka resor som är privata. Övergripande data kommer fortsättningsvis att samlas in, emellertid kommer inte data om de detaljerade resorna att samlas in (detta är ett GDPR-krav)

Frotcoms Förarapp hjälper dina chaufförer att besvara följande frågor:
 

 1. Vad kan jag göra för att förbättra min körsäkerhet?
 2. Kan jag kontrollera min egen integritet?
 3. Hur utvecklas min körsäkerhet över tid?
 4. Vilken är den genomsnittliga bränsleeffektiviteten för mina resor? Och hur kan jag förbättra mig?
 5. Hur många km/miles reste jag?
 6. Vilken var den totala körtiden?

När ditt företag väl beslutar sig för att göra Frotcoms Förarapp tillgänglig för era chaufförer, är den faktiskt ganska enkel.

Först behöver du gå in i administrationsinställningarna och välja vilka chaufförer du vill tilldela åtkomst, liksom vilka funktioner som ska vara tillgängliga (Resor, Körbeteende och/eller Sekretessläge).

Förarappen är tillgänglig för nedladdning i Googles Play Store. Chaufförerna måste ladda ned den till sina telefoner.

Sedan kommer dina chaufförer att få ett SMS på sina Android-smarttelefoner med det ursprungliga användarnamnet och en kod som de kommer att använda för att registrera sig för första gången. Efter det ska chaufförerna ange sina egna lösenord.

Appen är i själva verket ganska enkel och okomplicerad att använda. Den kommer automatiskt att samla in data från Frotcoms Datacenter när den är tillgänglig och kommer att göra denna tillgänglig genom en trevlig uppsättning kartor diagram och listor.

Notera: Förarappen kräver användning av mobildata. Även om förbrukningen är låg, se till att dina chaufförer använder en företagsdataplan eller är informerade om den potentiella extra kostnaden för kommunikationer.

Funktioner och tjänster:
 

 • Välj Fordon och Assets
 • Information kring genomförda resor:
  • Rutt och distans
  • Start- och sluttider, varaktighet
  • Körtid, stopptid och tomgångstid
  • Genomsnittlig och maximal hastighet
  • Maximalt Varvtal
  • Bränsleförbrukning (om tillgänglig)
 • Skapa en plats I Frotcom baserat på din nuvarande plats
 • Körtider, regelbundna och reducerade dagliga viloperioder, pauser och amplitude (baserat på EC 561)
 • Körpoängsutveckling
 • Aktivering/avaktivering av Sekretessläge
 • Konversationer - möjlighet för förarna att kommunicera med kontoret, avdelningarna, segmenten och andra förare.
 • Generiska formulär  – Förare kan skicka, spara och granska allmänna formulär som utbyts med kontoret.
 • Jobb - Vagnparksadministratörer kan skicka arbetsorder, tjänster eller frakt till förarna, beroende på företagets verksamhet.
 • Uppgiftsformulär - formulär som är kopplade till specifika uppgifter
Kontakta oss
Börja använda Frotcom. Vi är glada att hjälpa dig.

Fördelar

Förbättra dina chaufförers säkerhet

Dina chaufförer kommer att ha direktåtkomst till sin egen resehistorik och sina resultat.  De kommer omedelbart att se när och hur deras körning kan förbättras för att förbättra körsäkerheten och bidra till en lägre bränsleförbrukning.

Bevara informationen säker

Åtkomst till information kontrolleras alltid i enlighet med ditt företags policy. Du bestämmer vilka alternativ som ska vara tillgängliga och för vilka chaufförer, så att du kan hålla informationen för dig själv eller följa en öppen strategi. Det är upp till dig.

Dynamiskt informationsflöde

Information kring alla resor görs tillgängliga för chaufförerna kort efter att resan avslutas. Omedelbart efter resan är den idealiska tidpunkten för dina chaufförer att kontrollera appen.

Engagera dina chaufförer i ditt företags mål och belöna deras prestationer

Du behöver inte längre vänta till slutet av månaden innan du delar ut rapporterna kring dina chaufförers körbeteende med rekommenderade förbättringar. Med Förarappen kommer dina chaufförer att få nästan omedelbar återkoppling, inklusive en uppsättning rekommendationer baserat på det iakttagna körbeteendet. 

Regelefterlevnad

Den elektroniska loggboksmodulen introducerar ett sätt att registrera förarens dagliga aktiviteter, liknande en färdskrivare, för att uppfylla kraven i den senaste portugisiska lagstiftningen.