Добивна промишленост

Управлението на автопарк с превозни средства от добивната промишленост е фокусирано главно върху подобряване на безопасността и съответствие с предписанията за трудова безопасност.

Едно от предизвикателствата пред управлението на автопарк в добивната промишленост е да се подобри работата на превозните средства и да се гарантира безопасност и сигурност. Всъщност, превозните средства често работят в неблагоприятни метеорологични условия. Освен това, превозните средства често работят в отдалечени райони. Ако нещо се обърка, шофьорите трябва да могат да повикат помощ и автоматично да предадат местоположението си на спасителните екипи.

Всъщност, съответствието с изискванията за безопасност на превозните средства е от основно значение в добивната промишленост и често е част от корпоративната политика на фирмата.

Свързани решения

Frotcom е всеобхватна услуга. Нашият софтуер съдържа всички функции, които са Ви необходими за управлението на Вашия автопарк, независимо в кой бранш работите. Разберете как можем да помогнем. 

Запознайте се с нашите клиенти

Sierra Diamonds (Newfiled Ltd)
Sierra Leone
Mining
Sierra Rutile
Sierra Leone
Mining
Metso minerals
Ghana
Mining
GMI Haulage
Sierra Leone
Mining
afb
Ghana
Mining
Свържете се с нас
Открийте решенията на Frotcom за добивната промишленост.