Рударство

Управувањето со возниот парк во рударството е главно фокусирано на подобрувањето на безбедноста и на почитувањето на трудовите прописи.

Еден од предизвиците на управувањето со возниот парк во рударството е подобрувањето на работата на возилото и осигурувањето на безбедноста и на сигурноста. Всушност, возилата често се користат во лоши временски услови. Покрај тоа, возилата постојано се користат и во тешкопристапни области. Ако нешто не е во ред, возачот треба да има можност да се јави за помош и автоматски да ги информира спасувачите за својата позиција.

Всушност, почитувањето на прописите за безбедност на возилата е една од најголемите грижи во рударската индустрија и вообичаено е дел од корпоративната политика на фирмата.

Поврзани решенија

„Фротком“ е целосен пакет. Нашиот софтвер ги содржи сите карактеристики што ви требаат за да управувате со возниот парк, сеедно во која индустриска гранка работите. Откријте како може да ви помогнеме. 
Контактирајте не
Откријте решенија на Фротком за рударски флоти.