Управление на разходите

Бъдете наясно с разходите си до последната стотинка.

Какви са актуалните разходи на километър на Вашия автопарк? Има вероятност да не знаете отговора на този въпрос.

Всъщност, няма точен отговор.  Всичко зависи от начина на изчисление. Ще получите различен отговор ако използвате например средните разходи за последните 3 месеца или за последните 12 месеца.

Как трябва да изчислявате ако се явявате например на търг? Кой начин е по-умерен? Кой е по-агресивен? По-сигурно е да използвате първия начин, но имате по-добър шанс да спечелите търга с втория.

Управлението на автомобилен парк изисква много повече от това само да се проследяват превозни средства. Проследяването на разходите по автомобилния парк също е много важна част от работата на мениджъра на автопарка.

Модулът Управление на разходите на Frotcom позволява да се регистрират и контролират разходите на превозните средства удобно и цялостно. Вие можете не само да регистрирате всички разходи, но и да планирате постоянните разходи и да изчислите съотношенията разход/км и разход/час, наред с други.

Frotcom може да провери повторно информацията за разходите, която вписвате, чрез GPS местонахождението на превозните средства, като по този начин се засилва контролът върху управлението на разходите. Може например да проверите дали превозното средство е било на бензиностанцията във времето, посочено на квитанцията за гориво. Може да проверите и информацията от километража във връзка с тази бележка за гориво.

Имате възможност да планирате постоянните разходи като амортизация на превозното средство или застраховка, като по този начин Вие автоматично ще прибавите тези разходи към списъка с разходите за превозното средство.

В крайна сметка, Вие не само ще можете да регистрирате и контролирате всички разходи по автомобилния парк, но ще можете и да изчислите действителните разходи на всяко превозно средство, както и съотношението разход/км и др.

Модулът за управление на разходите Ви дава лесна и ефективна възможност да регистрирате всички разходи, свързани с използването на автомобилния парк, включително гориво, пътни такси, застраховки, поддръжка, гуми, заплати и др.

Вижте какво можете да правите с модула Управление на разходите:

Изчислявайте действителните разходи и – не по-малко важно – разходите на километър за всяко превозно средство. Това Ви дава възможност да прецените рентабилността на Вашия автопарк, за всяко превозно средство. Всъщност, ще може да анализирате разходите на автопарка, получавайки подробна информация за променливите и постоянните разходи.

Откривайте неточна информация, като грешно отчитане на километри, прекомерен разход на гориво или невъзможни места и часове за зареждане (при сравнение с GPS данните на превозното средство). Можете да видите на картата къде е било превозното средство в часа на издадена квитанция (напр. квитанция за зареждане), което ще позволи да потвърдите абсолютно всяка квитанция.

Може да получавате сигнализация, когато часът или километражът, въведен във Frotcom, не отговаря на информацията от GPS. Ако информацията от километража (брой километри) не отговаря на GPS данните, ще получите сигнализация и предложение за броя на километрите, които би трябвало да показва километражът по това време.

Може да вписвате разходи ръчно (променливи разходи като гориво) или автоматично (периодични, постоянни разходи като застраховка). След като впишете разходите на превозното средство, ще можете да изчислите общите разходи за определен период от време (например миналия месец или последните три месеца). Ще можете и да разпределите разходите, ако искате да видите разпределението на разхода за определено превозно средство.

Ще можете да изчислите няколко важни съотношения едновременно:

● Разход/км;
● Разход на гориво/100 км;
● Разход/час и разход на гориво/час (за строителни машини).

Свържете се с нас
Започнете да спестявате днес.

Ползи

Следете разходите на Вашия автопарк

Регистрирайте всички променливи и постоянни разходи на автопарка. Използвайте инструментите и отчетите на Frotcom, за да ги анализирате.

Изчислете реалния разход/км за всяко превозно средство

Информирайте се колко точно струва всяко превозно средство на км – или на месец. Не гадайте колко трябва да таксувате на километър. Ще имате възможност да изчислите точните стойности за всяко превозно средство, за различни периоди.

Спестете пари

Намалете глобите за превишена скорост и неправилно шофиране на превозните средства. Шофьорите ще знаят, че са наблюдавани.

Проверете достоверността на разходите за гориво

Чрез повторна проверка на квитанциите за гориво и GPS данните, Frotcom Ви помага да проверите тяхната достоверност.