Διαχείριση κόστους

Παρακολουθήστε το κόστος σας με ακρίβεια.

Ποιο είναι το τρέχον κόστος του στόλου σας ανά χιλιόμετρο; Το πιο πιθανό είναι να μην γνωρίζετε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει ακριβής απάντηση.  Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο υπολογισμού. Για παράδειγμα, η απάντηση θα είναι διαφορετική αν χρησιμοποιείτε το μέσο κόστος των τελευταίων 3 μηνών ή των τελευταίων 12 μηνών.

Για παράδειγμα, πώς θα πρέπει να υπολογίσετε το κόστος όταν κάνετε μια προσφορά σε ένα διαγωνισμό; Ποια είναι πιο συντηρητική; Ποια είναι πιο επιθετική; Είστε ασφαλέστεροι με την πρώτη, αλλά θα έχετε μια καλύτερη ευκαιρία να κερδίσετε το διαγωνισμό με την τελευταία.

Εκτός από την παρακολούθηση των οχημάτων υπάρχουν πολλές περισσότερες παράμετροι για τη διαχείριση ενός στόλου. Η παρακολούθηση του κόστους του στόλου είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς του διαχειριστή στόλου.
 

Η μονάδα Διαχείρισης κόστους της Frotcom επιτρέπει την καταγραφή και τον έλεγχο του κόστους του οχήματός σας με έναν ολοκληρωμένο και εξυπηρετικό τρόπο. Θα είστε σε θέση όχι μόνο να καταγράφετε όλα τα έξοδα, αλλά και να προγραμματίζετε τα πάγια έξοδα και να υπολογίζετε, μεταξύ άλλων, τις αναλογίες κόστους/χλμ και κόστους/ώρα.

Η Frotcom μπορεί να διασταυρώσει τις πληροφορίες για το κόστος που καταχωρείτε με τις θέσεις GPS των οχημάτων, προσθέτοντας έτσι ένα επιπλέον βαθμό ελέγχου στη διαχείριση του κόστους σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιβεβαιώσετε εάν το όχημα βρισκόταν πραγματικά στο πρατήριο καυσίμων κατά το χρόνο που αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς καυσίμων. Μπορείτε επίσης να επικυρώσετε τις πληροφορίες του οδόμετρου που σχετίζονται με την απόδειξη των καυσίμων.

Τα επαναλαμβανόμενα έξοδα σάς επιτρέπουν να προγραμματίζετε ορισμένες πάγιες δαπάνες, όπως οι αποσβέσεις του οχήματος ή η ασφάλιση, προσθέτοντας έτσι αυτόματα αυτά τα έξοδα στη λίστα εξόδων του οχήματος.

Τέλος, θα μπορείτε όχι μόνο να καταγράφετε και να ελέγχετε όλες τις δαπάνες του στόλου, αλλά θα μπορείτε επίσης να υπολογίζετε το πραγματικό κόστος του κάθε οχήματος, καθώς και το κόστος/χλμ και άλλους δείκτες.

Η μονάδα διαχείρισης κόστους της Frotcom παρέχει έναν πολύ απλό και αποτελεσματικό τρόπο καταγραφής όλων των δαπανών που σχετίζονται με τη λειτουργία του στόλου σας, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, των διοδίων, της ασφάλισης, της συντήρησης, των ελαστικών, των μισθών, κ.λπ.

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε με τη μονάδα Διαχείρισης κόστους:

Μπορείτε να υπολογίζετε το πραγματικό κόστος και εξίσου σημαντικό το κόστος ανά χιλιόμετρο, για κάθε όχημα. Αυτό θα σας επιτρέψει να γνωρίζετε ακριβώς την κερδοφορία του στόλου σας, όχημα προς όχημα. Στην πραγματικότητα, θα είστε σε θέση να αναλύετε το κόστος του στόλου σας, λαμβάνοντας αναλυτικές πληροφορίες για το μεταβλητό κόστος και τα πάγια έξοδα.

Μπορείτε να εντοπίζετε ανακριβείς πληροφορίες, όπως λανθασμένες ενδείξεις χιλιομέτρων, υπερβολική κατανάλωση καυσίμου ή χώρους και ώρες όπου ο ανεφοδιασμός ήταν αδύνατος (σε σύγκριση με τα πραγματικά δεδομένα GPS του οχήματος). Μπορείτε να δείτε στο χάρτη το σημείο που βρισκόταν ένα όχημα κατά τη στιγμή έκδοσης μιας συγκεκριμένης απόδειξης (π.χ. απόδειξη αγοράς καυσίμων), πράγμα που σας επιτρέπει να επαληθεύετε όλες τις αποδείξεις.

Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν η ένδειξη ώρας ή οδόμετρου που λαμβάνονται από το Frotcom δεν ταιριάζουν με τις πληροφορίες του GPS. Εάν οι πληροφορίες από το οδόμετρο (αριθμός χλμ) δεν ταιριάζουν με τα δεδομένα του GPS, θα λάβετε μια ειδοποίηση και μια υπόδειξη που θα αναφέρει ποια θα έπρεπε να είναι η διανυθείσα απόσταση σε χιλιόμετρα στο οδόμετρο τη συγκεκριμένη στιγμή.

Μπορείτε να καταχωρείτε το κόστος με μη αυτόματο τρόπο (μεταβλητά κόστη όπως τα καύσιμα) ή αυτόματα (επαναλαμβανόμενα, πάγια έξοδα, όπως η ασφάλιση). Μόλις καταχωρήσετε το κόστος των οχημάτων σας, θα είστε σε θέση να υπολογίσετε το συνολικό κόστος για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, τον τελευταίο μήνα ή τους τελευταίους τρεις μήνες). Θα είστε επίσης σε θέση να κατανείμετε τις δαπάνες, αν θέλετε να δείτε την ακριβή σύνθεση του κόστους ενός συγκεκριμένου οχήματος.

Θα είστε σε θέση να υπολογίσετε πολλές σημαντικές αναλογίες ταυτόχρονα:

Κόστος/χλμ
Κατανάλωση καυσίμου/100 χλμ
Κόστος/ώρα και Κατανάλωση καυσίμου/ώρα (για μηχανήματα κατασκευαστικών έργων).

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ξεκινήστε να εξοικονομείτε σήμερα.

Πλεονεκτήματα

Παρακολουθήστε το κόστος του στόλου σας

Καταχωρήστε όλο το μεταβλητό και σταθερό κόστος του στόλου σας. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία και τις αναφορές της Frotcom για να το αναλύσετε.

Υπολογίστε το πραγματικό κόστος ανά χιλιόμετρο για κάθε όχημα

Μάθετε πόσο ακριβώς κοστίζει κάθε όχημα ανά χιλιόμετρο - ή ανά μήνα. Μην μαντεύετε απλώς τι πρέπει να χρεώσετε ανά χιλιόμετρο. Μπορείτε να υπολογίσετε τους ακριβείς αριθμούς για κάθε όχημα, για διαφορετικές περιόδους.

Εξοικονομήστε χρήματα

Ελαχιστοποιήστε τις κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα και την ανάρμοστη οδηγική συμπεριφορά. Οι οδηγοί θα ξέρουν ότι παρακολουθούνται.

Ελέγξτε την αυθεντικότητα των δαπανών για καύσιμα

Με την αντιπαραβολή των αποδείξεων καυσίμων με τα δεδομένα GPS, το Frotcom σάς βοηθά να επαληθεύετε την εγκυρότητά τους.