Η Frotcom είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο GPS για διαχείριση και παρακολούθηση οχημάτων

Χαρακτηριστικά

Το λογισμικό μας περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε τον στόλο σας, σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας και αν εργάζεστε. Ανακαλύψτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Route planning and monitoring

Παρακολούθηση οχημάτων και περιουσιακών στοιχείων

Τα βασικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται κάθε διαχειριστής στόλου για την αποτελεσματική διαχείριση ενός στόλου

Παρακολούθηση οχημάτων και περιουσιακών στοιχείων

Ασφάλεια

Όλα όσα χρειάζεστε για να ελαχιστοποιήσετε τους κινδύνους ασφαλείας του στόλου σας και των οδηγών σας.

Ασφάλεια

Έξυπνος στόλος

Η ευφυής διαχείριση στόλου της Frotcom πραγματικά πηγαίνει τη διαχείριση του στόλου σας σε ένα νέο επίπεδο.

CRM – Διαχείριση Σχέσεων Πελατείας

Επειδή πρέπει να κρατάτε τους πελάτες σας ευχαριστημένους.

Υπόλοιπα χαρακτηριστικά

Και πολλά άλλα χαρακτηριστικά για να μπορείτε να δοκιμάσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ανακαλύψτε όλα τα χαρακτηριστικά. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.