Vozni park je pomemben vir stroškov podjetja. Zmanjševanje teh stroškov bo zagotovo izboljšalo dobičkonosnost podjetja. Večino obratovalnih stroškov voznega parka je mogoče nadzirati in običajno tudi zmanjšati z uporabo orodij za upravljanje inteligentnega voznega parka. Vse naslednje stroške je mogoče zmanjšati z uporabo storitve Frotcom:
 

Gorivo, vzdrževanje in obraba pnevmatik

To je največji vir stroškov delovanja v voznem parku, zlasti v voznem parku tovornjakov, v katerem sta povprečni poraba goriva in mesečna kilometrina višji v primerjavi s tistima v voznem parku lahkih vozil.

Če želite zmanjšati te stroške, morate storiti naslednje:

  • Kar najbolj učinkovito načrtujte pot vsakega vozila, da zmanjšate število prevoženih kilometrov
  • Spremljajte izvedbo poti, da se prepričate, da voznik upošteva načrtovano pot
  • Spremljajte in analizirajte vedenje med vožnjo, da se izognete sunkoviti vožnji, ki lahko znatno prispeva k večji porabi goriva
  • Nadzirajte vse operacije, povezane z gorivom, vključno z dopolnjevanjem goriva in zaznavanjem kraje goriva

Pri ustreznem načrtovanju in izvedbi posamezne poti so lahko že samo vplivi na stroške za gorivo zelo veliki – zmanjšanja v porabi goriva znašajo približno od 5 do 7 %. Na koncu meseca je to precej velik del stroškov.

Nenazadnje vam lahko Frotcom pomaga zmanjšati ogljični odtis z zmanjšanjem prevoženih kilometrov in izboljšanjem voznega obnašanja.

Solution – Control your fleets opereational costs

Cestnine

Vaše podjetje je določilo posebna pravila za namen izogibanja nepotrebnim stroškom cestnin, če so na voljo brezplačne ceste, ki jih je mogoče uporabiti. Vendar vsi vozniki ne upoštevajo pravil podjetja.

Zagotoviti si morate možnost za takojšnje zaznavanje takšnih okoliščin ter možnost sporočanja voznikom o zahtevani spremembi njihove poti in izogibanju stroškom, ki sploh ne bi smeli nastati.

Kazni za prehitro vožnjo, nesreče in zavarovanje

Lahko se zgodi, da so vaši vozniki pod pritiskom in želijo pravočasno prispeti na svojo destinacijo, zato vozijo hitreje. Vendar je v najboljšem interesu tako njih kot tudi podjetja, da do tega ne pride.

Pri tem ne gre le za tveganje prejema kazni od policije. Gre za tveganje nastanka nesreče.

V podjetju si morate zagotoviti možnost za zaznavanje in registracijo takšnih prekomernih hitrosti, da lahko sprejmete vse potrebne ukrepe za njihovo preprečevanje, zaradi česar se posledično izognete s tem povezanim stroškom in morebitnim tragičnim posledicam.

Poleg tega lahko v primeru kazni zaradi prehitre vožnje ali nesreče preverite, kaj se je zgodilo. Dostop do zgodovine lokacij in hitrosti je zelo pomemben.

Priporočene funkcije

Kazni za prekrške glede voznih časov (tahograf)

Vozni časi morajo biti skladni z omejitvami, ki jih določa vaša lokalna zakonodaja. Vozni časi za tovornjake v Evropi morajo biti npr. skladni z Uredbo (ES) št. 561/2006, ki podaja več pravil o voznih časih in obdobjih počitka.

Ker morate zagotoviti skladnost podjetja s temi pravili, morate te čase spremljati za vse voznike. Ne le to, vedeti morate tudi, ali je mogoče novo storitev dodeliti vozniku, ki bo morda porabil ves svoj razpoložljiv vozni čas. Če ne prekoračite omejitev voznih časov, določenih z zakonodajo, se boste izognili takšnim kaznim.
 

P2P transport - Slovenia

" Zmanjšali smo stroške voznega parka za 12%, povečali produktivnost, upravljanje s strankami pa je veliko lažje in enostavneje."

Mersi Sadić
Transport Manager
-
P2P Transport - Slovenia

Celovita rešitev za upravljanje voznega parka

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Pišite nam
Nadzirajte obratovalne stroške voznega parka.