Ndjekja e aseteve

Kontrollin rimorkiot tuaja, kontejnerët dhe asete të tjera. 

Menaxheri juaj i flotës hap telefonin pas një bisedë të gjatë me një tjetër shofer. Ai kthehet tek ju me një dyshim, duke konfirmuarshoferin që ai tash më është i dyshuar, Tash është një gjysëm-rimorkio e humbur.

Tregimet si ai më lart nuk janë diçka e paparë. Nëse nuk keni një sistem të përcjelljes për të monitoruar pasuritë tuaja, herët a vonë mund të ndodhë që të harronitë regjistroni një gjysëm rimorkio e cila ishte shkëputur nga një kamion.

Kjo është arsyeja pse shumë kompani kanë nevojë jo vetëm për të kontrolluar makinat e tyre, por edhe pasuritë e tjera të
vlefshme, të tilla si gjysmë-rimorkio, kontejnerët, korpuseve të këmbyeshëm apo vagonët e mallrave.

Frotcom është një sistem profesional, inteligjent për zgjidhje të menaxhimit të flotës, i projektuar përtë kontrolluar aktivitetet e
flotës. Ne nuk kemi harruar në lidhje me pasuritë tuaja. Frotcom është e përgatitur përtë siguruarjuve me zgjidhje përtë ndjekur
dhe monitoruar pasuritë tuaja të vlefshme.

Zakonisht këto asete mbështeten në një automjet bashkangjitur për të komunikuar vendndodhjen e tyre dhe aktivitetet e tjera nëpërmjet GPS të mjetit. Megjithatë, kurju duhet përtë kontrolluar këto asete të tyre, shpesh herë nuk ka burime të jashtme të energjisë.

Kjo është pjesar kur hyjnë Frotcom. Pajisjet tona për percjellejn e rimorkos mund të funksionojnë me bateritë e tyre të brendshme për muaj, madje edhe kur nuk është në dispozicion fuqi e jashtme.

Teknologjia e fundit e Frotcom gjithashtu ju informon kurtraktorët dhe gjysmë-rimorkiot e lidhura apo të çliruara pa asnjë pajisje shtesë. Do të dini ku është çdo gjysmë-rimorkio, kur është lënë aty, nga cilin shofer dhe traktor. Do tëmbani gjurmë të kilometrazhit të saj gjithashtu. Nëmënyrë opsionale, janë në dispozicion edhe shtyllat e temperaturës dhe dyert e hapura.

Për ndjekjen e aseteve, Frotcom përdor gjurmuesit autonom të GPS me bateri me kapacitet ultra-të lartë, duke i lejuar ato që të punojnë në periudha të gjata kohore pa energji të jashtme (deri në 8vite në 1pozicion në ditë).

Duke ndjekur rimorkat dhe asetet tuaja në Frotcom, do të informoheni automatikisht përtë gjitha operacionet e lidhjes dhe
çlirimit.

Për të përdorur zbulimin automatik të bashkimit dhe shkëputjes në Frotcom, duhet të lejoni bashkimin automatik bazuar në GPS dhe të përcaktoni se cilat automjete dhe rimorkio do ta përdorin këtë funksion. Më pas Frotcom do të monitorojë pozicionin e tyre GPS dhe do të zbulojë operacionet e bashkimit dhe shkëputjes pa nevojën që drejtuesit t'i raportojnë ato.

Rezultati i couple dhe uncouple automatik shfaqet në Frotcom në të njëjtën mënyrë si operacionet manuale.

Frotcom mbështet operacionet e couple dhe uncouple të deri në 5aseteve njëkohësisht përtë njëjtën mjet.

Na kontaktoni
Kontrolloni rimorkiot, kontejnerët dhe asetet e tjera.

Benefitet

Përmirësimi i shikimit dhe llogaridhënies së aseteve në zinxhirin e furnizimit

Minimizoni rrezikun e humbjes së një pasurie dhe përmbajtjes të saj.

Ktheni pasuritë e vjedhura

Duke monitoruar asetet tuaja, ju keni një mundësi më të mirë për kthimin e pronave të vjedhura.

Optimizo operacionet e tuaja

Përmirëso përdorimin dhe redukto kohën e qëndrimit.

Ulini kostot e punës dhe gabimet njerëzor me ndjekjen e aseteve përmes monitorimit digjital 

Mos thjesht mbështeteni në kujtesën tuaj për të gjetur ose për të kapur pasuritë në mënyrë manuale.

Përmirësimi i shfrytëzimit me qira

Nëse ju keni një biznes për dhënjen me qera të makinerisë së rëndë, ju duhet të jeni në gjendje për të vërtetuar vendndodhjen e aseteve tuaja për të konfirmuar pajtueshmërinë e kontratës për qera.

Pajisje dhe Aksesorë

Gjurmimii rimorkiove
Model:
Queclink - GV620MG (4G)
Queclink - GV620MG

Kjo paisje GPS ofron një zgjidhje të thjeshtë dhe tëme kosto te efektshme për ndjekjen e rimorkeve, aty kunuk ka fuqi e jashtme për një kohë të gjatë, mund të caktohet ndjekja në frekuencë të ulët. Në raste kur GPS mund të aktivizohet gjatë udhëtimit, nga bateria kryesore e traktorit ose motori i ftohjes në gjysmërrugët e ftohta, ndjekja është e disponueshme çdo minutë. Mund të lidhni gjithashtu shtylla të hapura të derës ose të lidhni çdo sinjal hyrje digital (p.sh.,butoni i panikut).

Monitorimi I Aseteve
Model:
Picotrack Qëndrueshmëria Primare
Asset tracking device - Frotcom

Ky model i ndjekjes GPS është projektuar veçanërisht për percjelljen e aseteve në raste kur asnjë burimenergjie nuk është i disponueshëm, sinë rasttë kontejnereve. Bateriamund të zgjasë për vite të tëra nëse pozicionet dërgohen një herë në ditë ose vetëm kur zbulohet fillimidhe mbarimi i lëvizjes.

Sharrcem - Kosova

"Frotcom po na ndihmon për të monitoruar rimorkiot tona duke përmirësuar procesin e transportit për klientët dhe duke siguruar që shoferët kanë arritur në kohë."

Arian Qamili
Sales Representative
-
Sharrcem - Kosovo