Tekst Komunikimi me shoferët

Bëhu i qartë dhe shmangni keqkuptimet.

Thirr Shoferët? Sigurishte, kjo është shpesh e vetmja mënyrë, sidomos në çështjet urgjente. Por mesazhet me tekst kanë disa avantazhe kur keni nevojë për të transmetuar si informacion në një mënyrë të qartë dhe koncize.

Në Frotcom, ka mënyra të shumta për të komunikuar me shoferët, nga tekst mesazhe të thjeshta në ofrimin e udhëzimeve të punës.

Tekst kanalet e mesazheve të Frotcom ju lejojnë të zgjidhni disa Shoferë në të njëjtën kohë dhe për të dërguar një mesazh të vetëm për të gjithë ata.

Për sa kohë që politika e kompanis suaj e lejon atë, sistemi i mesazheve në Frotcom lejon Shoferët për të shkëmbyer tekst mesazhe në mes tyre, e cila mund të jetë e dobishme në kohë, kur bashkëpunimi mes Shoferëve mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve.

Varësisht nga objektivat tuaja, ju mund të zgjedhni një nga disa kanalet e ndryshme të komunikimit me tekst:

Navigacion Integruar
Në këtë rast, tekst mesazhet janë dërguar nga zyra për pajisjen e navigimit. Shoferët mund të përdorin këto pajisje për të dërguar mesazhe me tekst në zyrë dhe me njëri-tjetrin (atëherë kur kjo lejohet nga kompania juaj).
Në tekst mesazhet shtese dhe për navigacion, drejtuesit mund të përdorin tekst mesazhet edhe për të dërguar destinacionet për shoferët, së bashku me udhëzimet përkatëse.

menaxhimit i fuqisë punëtore
Në këtë rast, mesazhet me tekst janë dërguar nga zyra për pajisjet Android tabletë në automjete. Shoferët përdorin këto për të naviguar, dhe për të marrë punë të dërguar atyre nga zyra, për të plotësuar formularët dhe të njoftojë zyrën në lidhje me progresin e shërbimeve që ata po kryejnë.

Dy metoda alternative
Përndryshe, ju gjithashtu mund të zgjedhnai për të përdorur një nga kanalet e mëposhtme: a) SMS i dërguar nga Frotcom dhe i pranuar në telefonat mobil të shoferëve; b) email mesazhe , përsëri dërguar nga zyra dhe pranuar nga smartphonet e shoferëve përmes emailit. Në të dy rastet, shoferët janë në gjendje të përgjigjen në zyrë duke përdorur të njëjtat kanale.

Në Frotcom, zgjidhni automjetet ose Shoferët që ju dëshironi ti dërgoni një mesazh. Ju mund të shkruani një mesazh të ri nga e para apo të zgjedhni një nga mesazhet e tua më të shpeshta. Pastaj dërgoni atë. Kaq është. Ju do të njoftoheni kur mesazhet janë pranuar.

Shoferët do të jenë në gjendje për t'iu përgjigjur mesazheve tuaja dhe për të krijuar mesazhe të reja. Për sa kohë që kompania juaj e lejon atë, ata do të jenë në gjendje të shkëmbejnë tekst mesazhe ndërmjet tyre.

Të gjitha mesazhet, brenda dhe jashtë, mbahen në Frotcom për konsultim më vonë nëse është e nevojshme.

Në varësi të zgjedhjes tuaj, mesazhet mund të dërgohen në tableta Android, bord pajisjet e navigacionit (pajisjet Garmin në përputhje me protokollin FMI), smartphones ose telefonat të thjesht (SMS).

Karakteristikat kryesore
● Në zyrë: dërgoni mesazhe me tekst në një mënyrë të thjeshtë dhe të shpejtë
● Në zyrë: dërgo një mesazh të vetëm për disa shoferë
● Në zyrën e: ruani dhe ripërdorni mesazhet më të shpeshta
● Në zyrë: merrni konfirmimin se mesazhi juaj është pranuar
● Në zyrë: merrni njoftimin e menjëhershëm kur vijnë mesazhe të reja
● Në automjet; përgjigju me një mesazhi ose shkruani një mesazh të ri
● Në automjet: dërgoni një tekst mesazh me shoferët e tjerë (nëse lejohet)

Contact us
Ne jemi të lumtur për t'ju ndihmuar.

Benefitet

Bëhuni më efikas

Duke përdorur tekst mesazhe, ju mund të jeni më të drejtpërdrejtë dhe më efikas. Nuk ka nevojë të prisni për mbulim të mirë ose për shoferët tuaj për të marrë telefonata, sidomos nëse ata janë duke ngasur. Kur keni nevojë për të ndarë disa informacione, zgjidhni Shoferët e synuar dhe dërgoni tekste të gjithëve me një klik të vetëm.

Informacione më të kjarta

Duke përcaktuar emrin e kontaktit të klientit ose adresën nuk është shumë praktike, sidomos kur mbulimi apo zëri nuk janë aq të mirë. Mesazhet e shkruara janë të qarta.

Kosto më të ulëta të komunikimit

Kjo është veçanërisht e rëndësishme kur kostot e roaming komunikimit që janë të përfshira. Mesazhet shkrimore do të jenë shumë më të lira se shpenzimet e minutave në telefon. Vini re se shumica e kanaleve të komunikimit me text në Frotcom do të kenë një taksë të sheshtë (jo e aplikueshme vetëm për mesazhet SMS). Ju mund të përdorni sa më shumë mesazhe me tekst në muaj sa ju dëshironi, dhe kjo nuk do të ndikojë në faturën tuaj mujore.