Aplikacioni për shofer

Aktivizoni shoferët tuaj me biznesin tuaj dhe rritni sigurinë dhe produktivitetin e tyre.

Shoferët tuaj janë një pjesë shumë e rëndësishme e biznesit tuaj, është e drejtë që ata të marrin disa avantazhe nga një zgjidhje e menaxhimit të flotës.

Aplikacioni i Shoferit u jep shoferëve tuaj informacione rreth secilit udhëtim që ata kanë bërë, përfshirë analizen e ngasjes.

Aplikacioni i Shoferit ju ndihmon të mbani shoferët më të mirë duke angazhuar ata me organizatën tuaj dhe duke u ofruar mjete që ata kanë nevojë për të punuar në mënyrë të sigurt dhe efikase.

Duke ofruar këtë informacion për shoferët, ata do të kenë saktësisht të njëjtin informacion siç shihet nga ju në zyrë, për cilat rrugë ata morën, udhëtimin e tyre në bazë të km-ve, konsumin e karburantit dhe rezultatin e ngasjes, ndër të tjera.

Për më tepër, shoferët do të kenë kontroll më të mirë të privatesise së tyre. Shoferët kanë kontroll më të mirë të privatësisë së tyre. Nëse kompania juaj lejon përdorimin e automjeteve të flotës për udhëtime personale, shoferet mund të specifikojnë cilat udhëtime janë private. Të dhënat e përgjithshme do të vazhdojnë të mblidhen, por udhëtimet e hollësishme nuk do të shfaqen (kjo është një kërkesë e GDPR).

Aplikacioni i Shoferit i Frotcom ndihmon shoferët tuaj t'i përgjigjen pyetjeve të mëposhtme:

 1. Cfarë mund të bëj për të përmirësuar ngasjen e sigurtë?
 2. A mund të kontrolloj privatësinë time?
 3. Si po zhvillohet ngasja e sigurtë me kalimin e kohës?
 4. Cili është efikasiteti mesatar i karburantit në udhëtimet e mia? Dhe si mund të përmirësohem?
 5. Sa km udhëtova?
 6. Cila ishte koha totale e drejtimit?

 

 

Pasi kompania juaj vendosë në dispozicion të shoferëve tuaj aplikacionin e Shoferit të Frotcom, ai është në të vërtetë mjaft i thjeshtë.

Së pari ju duhet të hyni në pjesën tek Administrimi, shoferëve të cilëve ju dëshironi të ju jepet qasje, si dhe cilat funksione do të jenë të disponueshme (Rrugëtimet, ngasja e shoferit  dhe / ose Mënyra e Privatësisë).

Aplikacioni i Shoferit është i disponueshëm për shkarkim në Google Play Store. Shoferët duhet ta shkarkojnë atë në telefonat e tyre."

Pastaj, shoferët tuaj do të marrin në Smartphonet e tyre Android një SMS me emrin fillestar të përdoruesit dhe kodin që ata do të përdorin për t'u regjistruar për herë të parë. Pas kësaj, shoferët do të përcaktojnë fjalëkalimet e tyre.

Aplikacioni është në të vërtetë mjaft i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë për t’u përdorur. Ai automatikisht do të mbledhë të dhëna nga Qendra e të Dhënave të Frotcom, kur të jetë e disponueshme dhe do t'i bëjë ato të disponueshme përmes një grupi të bukur hartash, tabelash dhe listash.

Shënim: Aplikacioni i shoferit kërkon përdorimin e të dhënave celulare. Megjithëse konsumi është i ulët, sigurohuni që shoferët tuaj të përdorin një plan të të dhënave të kompanisë ose të jenë të informuar për koston e mundshme shtesë me komunikimet.

Karakteristikat kryesore:
 

 • Zgjidhni Automjetet dhe Asetet
 • Informacione për udhëtimet e ekzekutuara:
  • Rruga dhe distanca
  • Koha e fillimit dhe e mbarimit, kohëzgjatja
  • Koha e ngasjes, kohëzgjatja e ndaljes dhe koha e punës
  • Shpejtësia mesatare dhe maksimale
  • RPM maksimale
  • Konsumi i karburantit (nëse është i disponueshëm)
 • Krijoni një vend në Frotcom bazuar në vendndodhjen tuaj aktuale
 • Koha e vozitjes, periudhat e rregullta dhe të reduktuara të pushimit ditor, pushimet dhe amplituda (bazuar në EC 561)
 • Libër Elektronik i Regjistrimit
 • Evolucioni i rezultatit të ngasjes
 • Aktivizimi / çaktivizimi i mënyrës së privatësisë
 • Bisedat - opsioni që shoferët të komunikojnë me zyrën, departamentet, degmentet dhe shoferët e tjerë
 • Formularët gjenerikë - Vozitësit mund të dërgojnë, ruajnë dhe rishikojnë formularët gjenerikë të shkëmbyer me Zyrën
 • Punët - Menaxherët e floteve mund të dërgojnë urdhra pune, shërbime, ose transportime shoferëve, në vartësi të aktivitetit të kompanisë tuaj
 • Formularët e detyrave - forma të lidhura me detyra specifike
Na kontaktoni
Filloni përdorimin e Frotcom. Ne jemi të lumtur për t'ju ndihmuar.

Benefitet

Përmirësoni sigurinë e shoferëve tuaj

Shoferët tuaj do të kenë qasje të drejtpërdrejtë në historinë dhe performancën e udhëtimeve të tyre. Ata menjëherë do të shohin kur dhe si mund të përmirësohet ngasja e tyre për të përmirësuar sigurinë e ngasjes dhe uljen e konsumit të karburantit.

Mbani informacionet e sigurta

Qasja në informacion kontrollohet gjithmonë në përputhje me politikën e kompanisë tuaj. Ju vendosni se cilat mundësi janë të disponueshme dhe për cilët shoferë, në mënyrë që t'i mbani kartelat tuaja më afër vetit ose të ndiqni një strategji të hapur librash. Varet nga ju.

Faqja dinamike e informacionit

Informacioni për secilin udhëtim vihet në dispozicion të shoferëve menjëherë pasi të përfundojë udhëtimi. Menjëherë pas përfundimit të udhëtimit është momenti i përsosur që shoferët tuaj të kontrollojnë aplikacionin.

Angazhoni shoferët tuaj në qëllimet e biznesit tuaj dhe shpërbleni arritjet e tyre

Ju nuk keni më nevojë të prisni deri në fund të muajit për t'i shpërndarë shoferëve tuaj raportet analizat e ngasjes  me përmirësimet e rekomanduara. Me aplikacionin e Shoferit, drejtuesit tuaj do të kenë reagime thuajse të menjëhershme, duke përfshirë një seri rekomandimesh bazuar në ngasjen e vëzhguar të makinës.

Comply with legislation

The Electronic Logbook module introduces a way to record the driver's daily activities, similar to a tachograph, to keep compliance with the latest Portuguese legislation.