Ελέγξτε το λειτουργικό κόστος του στόλου σας

Κύριες δραστηριότητες στόλου

Ο στόλος οχημάτων είναι μια πολύ σημαντική πηγή κόστους για μια εταιρεία. Η ελαχιστοποίηση αυτού του κόστους θα βελτιώσει σίγουρα την κερδοφορία της επιχείρησής σας. Το μεγαλύτερο μέρος του λειτουργικού κόστους ενός στόλου μπορεί να ελεγχθεί και συνήθως να μειωθεί με τη χρήση έξυπνων εργαλείων διαχείρισης στόλου. Ειδικότερα, όλες οι ακόλουθες δαπάνες μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με τη χρήση του Frotcom:

Καύσιμα, συντήρηση και φθορά ελαστικών

Αυτή είναι η μεγαλύτερη πηγή λειτουργικού κόστους του στόλου, ειδικά σε ένα στόλο φορτηγών όπου η μέση κατανάλωση καυσίμου και τα μηνιαία χιλιόμετρα που διανύονται είναι υψηλότερα από εκείνα των ελαφρύτερων οχημάτων.

Για τη μείωση αυτών των δαπανών, θα πρέπει να:

  • Προγραμματίζετε τη διαδρομή του κάθε οχήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα χιλιόμετρα που διανύονται.
  • Παρακολουθείτε την εκτέλεση των δρομολογίων, ώστε να εξασφαλίζετε ότι ο οδηγός ακολουθεί το σχέδιό σας.
  • Παρακολουθείτε και να αναλύετε την οδηγική συμπεριφορά, προκειμένου να αποφεύγονται οι συνήθειες μη ομαλής οδήγησης που μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση καυσίμου
  • Ελέγχετε όλες τις εργασίες που αφορούν τα καύσιμα, όπως ο ανεφοδιασμός και η ανίχνευση της κλοπής καυσίμων.

Όταν προγραμματίζετε και εκτελείτε κάθε ταξίδι σωστά, η επίδραση στο κόστος των καυσίμων από μόνη της μπορεί να είναι αρκετά σημαντική, με τις μειώσεις στην κατανάλωση καυσίμου να ανέρχονται σε περίπου 5-7%. Συνολικά, πρόκειται για ένα σημαντικό μηνιαίο ποσό.

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, η Frotcom μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να μειώσετε το αποτύπωμα άνθρακα μειώνοντας τα χιλιόμετρα και βελτιώνοντας την οδηγική συμπεριφορά.

Solution – Control your fleets opereational costs

Διόδια

Η εταιρεία σας έχει συγκεκριμένους κανόνες για να αποφεύγονται οι περιττές δαπάνες διοδίων, όταν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί δρόμοι χωρίς διόδια. Ωστόσο, οι κανόνες της εταιρείας σας δεν ακολουθούνται πάντα από όλους τους οδηγούς.

Θα πρέπει να είστε σε θέση να εντοπίζετε αμέσως αυτές τις περιπτώσεις και να επικοινωνείτε με τους οδηγούς σας ώστε να διορθώνουν την πορεία τους και να αποφεύγεται η αύξηση του κόστους, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει από την αρχή.

Κλήσεις για υπερβολική ταχύτητα, ατυχήματα και ασφάλιση

Ας το παραδεχτούμε, μερικές φορές οι οδηγοί σας μπορεί να είναι υπό πίεση για να φτάσουν στην ώρα τους και αισθάνονται υποχρεωμένοι να οδηγήσουν λίγο πιο γρήγορα από όσο πρέπει. Είναι, ωστόσο, προς το συμφέρον το δικό τους και της εταιρείας σας να μην συμβαίνει αυτό.

Δεν είναι μόνο ο κίνδυνος ότι θα πάρουν κλήση από την αστυνομία. Είναι ο κίνδυνος ότι μπορεί να συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα.

Θα πρέπει να είστε σε θέση να ανιχνεύετε και να καταγράφετε αυτές τις υπερβάσεις ταχύτητας και να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα για να βεβαιωθείτε ότι δεν συνεχίζονται, αποφεύγοντας έτσι το αντίστοιχο κόστος και τις πιθανές τραγικές συνέπειες.

Επιπλέον, σε περίπτωση που συμβεί κάτι, είτε πρόκειται για κλήση για υπερβολική ταχύτητα είτε για ατύχημα, θέλετε να μπορείτε να ελέγξετε κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη. Η πρόσβαση στο ιστορικό των θέσεων και των ταχυτήτων είναι υψίστης σημασίας.

Συνιστώμενα χαρακτηριστικά

Κλήσεις για παραβάσεις χρόνου οδήγησης (ταχογράφος)

Οι χρόνοι οδήγησης πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια που επιβάλλονται από την τοπική νομοθεσία της χώρας σας. Για παράδειγμα, οι χρόνοι οδήγησης για την οδήγηση φορτηγών στην Ευρώπη πρέπει να συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΚ) 561/2006, ο οποίος επιβάλλει διάφορους κανόνες για τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης.

Επειδή πρέπει να εξασφαλίζετε ότι η εταιρεία σας συμμορφώνεται με τους κανόνες αυτούς, θα πρέπει να παρακολουθείτε αυτούς τους χρόνους για όλους τους οδηγούς. Και όχι μόνο αυτό, θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε εάν ή όχι μια νέα υπηρεσία μπορεί να ανατεθεί σε έναν οδηγό ο οποίος πλησιάζει να εξαντλήσει τον διαθέσιμο χρόνου οδήγησης.

Εάν διατηρείτε τους χρόνους οδήγησης εντός των ορίων που επιβάλλονται από τη νομοθεσία σας, θα αποφύγετε τις κλήσεις για αυτές τις παραβάσεις.

P2P transport - Slovenia

"Έχουμε βιώσει μια μείωση κατά 12% στο κόστος στόλου, την αύξηση της παραγωγικότητας και την υποστήριξη των πελατών είναι πολύ πιο εύκολο να το χειριστούμε".
 

Mersi Sadić
Transport Manager
-
P2P Transport - Slovenia

Μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση του στόλου

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Επικοινωνήστε μαζί μας
Ελέγξτε το λειτουργικό κόστος του στόλου σας.