Αυξήστε την παραγωγικότητα

Κύριες δραστηριότητες στόλου

Καθώς η εταιρεία σας δραστηριοποιείται σε μια πολύ ανταγωνιστική αγορά, θέλετε οι οδηγοί σας να μπορούν να εκτελούν όσο το δυνατό περισσότερες εργασίες, χωρίς να παραβιάζουν τους νομικούς ή συνιστώμενους περιορισμούς ή να υπερβαίνουν τα κατάλληλα πρότυπα οδήγησης. Ταυτόχρονα, θέλετε να διατηρείτε τα οχήματά σας διαθέσιμα, αποφεύγοντας τους χρόνους εκτός λειτουργίας και τα μη παραγωγικά ταξίδια. Άρα, ουσιαστικά πρέπει να εστιάσετε στα εξής:

Χρήση των πιο κατάλληλων οχημάτων και οδηγών

Εάν έχετε ήδη λογισμικό σχεδιασμού διαδρομών και λειτουργεί καλά για την εταιρεία σας, αυτό είναι εξαιρετικό. Απλώς πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες στέλνονται στους οδηγούς σας και κοινοποιούνται στη Frotcom, με τη χρήση του διαθέσιμου API (διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών), έτσι ώστε το Frotcom να είναι σε θέση να παρακολουθεί την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασιών.
 
Εάν δεν έχετε αποκτήσει ακόμη λογισμικό σχεδιασμού διαδρομών και το μέγεθος του στόλου και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του απαιτεί ήδη τέτοιο σχεδιασμό, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα σας προτείνουμε λογισμικό σχεδιασμού διαδρομών που ενσωματώνεται πλήρως στο Frotcom.
 
Μπορεί επίσης να διαπιστώσετε ότι το μέγεθος των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας δεν απαιτεί ακόμη λογισμικό σχεδιασμού διαδρομών. Σε αυτή την περίπτωση ίσως απλώς θέλετε να μπορείτε να επιλέγετε το πλησιέστερο διαθέσιμο όχημα για κάθε νέα υπηρεσία. Οι οδικές μεταφορές συνήθως απαιτούν επίσης την επιλογή ενός οχήματος του οποίου ο οδηγός έχει αρκετό υπολειπόμενο χρόνο οδήγησης για την ολοκλήρωση της επόμενης υπηρεσίας χωρίς να υπερβεί το διαθέσιμο χρόνο οδήγησής του για τη συγκεκριμένη ημέρα, εβδομάδα, μήνα, κ.λπ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον οδηγό και να του στείλετε οδηγίες για τη νέα υπηρεσία που πρόκειται να εκτελέσει.

Solution – Increase productivity

Χρήση εργαλείων αποστολών και επικοινωνίας

Από τη στιγμή που ξέρετε σε ποιον οδηγό θα αναθέσετε μια υπηρεσία, θέλετε να το κάνετε με αποτελεσματικό, σωστό και ανιχνεύσιμο τρόπο. Χρειάζεστε ένα εργαλείο αποστολών.

Η Frotcom παρέχει ακριβώς ένα τέτοιο εργαλείο που ονομάζεται Διαχείριση εργατικού δυναμικού, με το οποίο μπορείτε να ειδοποιείτε τους οδηγούς για νέες υπηρεσίες, να τους στέλνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και, στη συνέχεια, να δημιουργείτε αυτόματα τους μηχανισμούς για την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών των εργασιών.
 
Οι οδηγοί θα χρησιμοποιούν το tablet που είναι εγκατεστημένο στο όχημα για να ακολουθούν την εκτέλεση των εργασιών, ενημερώνοντας το γραφείο για κάθε στάδιο της εκτέλεσης. Περιλαμβάνονται επίσης πλοήγηση και προσαρμόσιμες φόρμες, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε από το πεδίο, συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού παράδοσης.
 
Αυτό μειώνει την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους και επιτρέπει στους οδηγούς σας να ολοκληρώνουν περισσότερες παραγγελίες χωρίς επιπλέον άγχος, αλλά και να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους.
 
Επιπλέον, τεκμηριώνετε αυτόματα κάθε βήμα της διαδικασίας με τη συλλογή εντύπων από το πεδίο σε κάθε ορόσημο: αποδεικτικό παράδοσης, απορριφθείσες εργασίες, ανεφοδιασμός, χρόνοι αναμονής, κ.λπ.
 
Εάν θέλετε μια πιο βασική λύση, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη μονάδα πλοήγησης του Frotcom, η οποία σας επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα και προορισμούς σε συσκευές πλοήγησης Garmin που είναι τοποθετημένες στο όχημα. Παρόλο που δεν έχουν όλες τις δυνατότητες της εφαρμογής Διαχείρισης εργατικού δυναμικού, προσφέρουν μια εναλλακτική λύση, για ορισμένες εταιρείες που θέλουν μια λύση βασικού επιπέδου για την αποστολή εργασιών.

Ενοποίηση με άλλο λογισμικό

Για να βελτιστοποιήσετε την παραγωγικότητά σας, μπορεί να χρειαστεί να ενοποιήσετε το Frotcom με άλλα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιείτε στο γραφείο, π.χ. σχεδιασμού διαδρομών, ERP, τιμολόγησης ή ανθρώπινων πόρων.
 
Με την ενοποίηση του Frotcom με άλλο λογισμικό, εξασφαλίζετε ότι δεν χρειάζεται να πληκτρολογείτε ξανά τις πληροφορίες, μειώνοντας έτσι τους απαιτούμενους πόρους και τα αναπόφευκτα ανθρώπινα λάθη.

Συνιστώμενα χαρακτηριστικά

Αποτελεσματική χρήση των χρόνων οδήγησης

Δεν είναι λογικό να περιμένετε από τους οδηγούς σας να οδηγούν 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, ακόμη και αν οι πελάτες αναμένουν εξυπηρέτηση όλες τις ώρες και ημέρες. Υπάρχουν συνιστώμενοι ή νόμιμοι μέγιστοι χρόνοι οδήγησης (μέγιστος χρόνος συνεχούς οδήγησης, μέγιστος χρόνος οδήγησης μεταξύ ημερήσιων διαστημάτων ανάπαυσης, μέγιστη διάρκεια οδήγησης ανά εβδομάδα, κ.λπ).
 
Προφανώς δεν θέλετε να παραβιάσετε αυτούς τους μέγιστους χρόνους, ζητώντας από τους οδηγούς να παραλάβουν νέα φορτία, για παράδειγμα, όταν είναι ήδη έχουν πλησιάσει πολύ τα επιτρεπόμενα όρια τους.
 
Χρειάζεται να ενημερώνεστε για τον χρόνο οδήγησης κάθε οδηγού. Χρειάζεστε επίσης μηχανισμούς που θα σας βοηθήσουν να βρίσκετε τα πλησιέστερα διαθέσιμα οχήματα και τους οδηγούς που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χρόνου και απόστασης για την επόμενη εργασία σας.

Βελτίωση της αποδοτικής οδήγησης

Η αποδοτική οδήγηση είναι η πιο οικονομική και οικολογική μορφή οδήγησης που ταυτόχρονα επιτρέπει στους οδηγούς σας να ακολουθούν το πρόγραμμα.

Με άλλα λόγια, αφού αναθέσετε ένα συγκεκριμένο προορισμό σε έναν οδηγό, θέλετε το ταξίδι να εκτελεστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κατανάλωση καυσίμου να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, αλλά και το όχημα να φτάσει στον προορισμό εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου.

Αυτό απαιτεί να ενημερώνονται με σαφήνεια οι οδηγοί για την προγραμματισμένη ώρα άφιξής τους καθώς και ότι κάθε ταξίδι παρακολουθείται στενά προκειμένου να εντοπίσετε τυχόν αποκλίσεις από το σχέδιο. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να ζητήσετε από έναν οδηγό να λάβει μέτρα για να επανορθώσει την κατάσταση ή, εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε αναλόγως το σχέδιο (π.χ. σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης).

Αποφυγή εσφαλμένων διαδρομών

Για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας, θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζετε ότι κάθε ταξίδι εκτελείται ακολουθώντας την καλύτερη δυνατή διαδρομή. Αυτή δεν είναι απαραίτητα η συντομότερη ή η γρηγορότερη διαδρομή. Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι μια διαδρομή που χρησιμοποιεί επαρχιακούς δρόμους και αποφεύγει τους αυτοκινητόδρομους και το κόστος των διοδίων.

Βασικά, θα πρέπει να έχετε έναν τρόπο για να σχεδιάσετε την καλύτερη διαδρομή για κάθε ταξίδι και, στη συνέχεια, να βεβαιωθείτε ότι ο οδηγός σας τηρεί απαρέγκλιτα το πρόγραμμα.

Αποφυγή των χρόνων εκτός λειτουργίας των οχημάτων

Οι χρόνοι εκτός λειτουργίας των οχημάτων μπορούν να θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο τις προγραμματισμένες υπηρεσίες σας και να μειώσουν την παραγωγικότητα. Κάποιες φορές οι χρόνοι λειτουργίας μπορεί να επηρεάσουν μία μόνο εργασία, ενώ άλλες φορές μπορεί να διαπιστώσετε ότι θα λείπει ένα όχημα από το στόλο σας για μια ολόκληρη εβδομάδα ή έναν ολόκληρο μήνα.
 
Προκειμένου να ελαχιστοποιήσετε τους χρόνους εκτός λειτουργίας, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθείτε ότι έχετε εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης, όπως καθορίζονται από τους κατασκευαστές.
 
Δεύτερον, μπορείτε να παρακολουθείτε τις παραμέτρους οδήγησης και να εξασφαλίζετε ότι δεν πιέζεται υπερβολικά ο κινητήρας, τα ελαστικά ή άλλα ουσιώδη μέρη του αυτοκινήτου σας.
 
Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε τη συμπεριφορά του οδηγού αλλά και να παρακολουθείτε και να κατατάσσετε τα οχήματα και τους οδηγούς ανάλογα με παραμέτρους όπως οι απότομες επιταχύνσεις και τα φρεναρίσματα, οι υπερβολικές στροφές του κινητήρα, κ.λπ.

Παρακολουθώντας ότι η συμπεριφορά του οδηγού παραμένει εντός των συνιστώμενων ορίων, όχι μόνο μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου και η πιθανότητα ατυχήματος, αλλά και η πιθανότητα χρόνων εκτός λειτουργίας λόγω φθοράς του οχήματος.

Bion - Spain

"Η εταιρεία εξοικονομεί περισσότερη από μία ώρα την ημέρα με το Frotcom. Με τον έλεγχο του στόλου μέσω του Frotcom και την πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον στόλο μας, είναι βέβαιο ότι εξοικονομούμε χρήματα, ενώ διαχειριζόμαστε τον στόλο μας πιο αποτελεσματικά."

Carlos Gutiérrez
Διευθυντής Γραφείου Κινήσεως
-
Bion Logística y Transporte - Spain

Μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση του στόλου

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Επικοινωνήστε μαζί μας
Αυξήστε την παραγωγικότητα.