API (integrimi me software të jashtëm)

Integrimi i plotë me back-office përmes aplikacioneve.

Departamenti i Burimeve njerëzore  ka nevojë për një mënyrë për të nxjerrë nga Frotcom një listë të KM për shofer, në muaj. Ata nuk duan për të kërkojnë një numër të pafund në Excel sheet. Ata duan të klikojnë në një buton në software-n tuaj të HR dhe të importojnë kilometrazhin për çdo shofer. Është aq e thjeshtë.

Pasi të keni të dhënat tuaja për menaxhimin e flotës në Frotcom, ju mund të keni nevojë për të bashkëvepruar me aplikacionet e tjera. Kjo është një punë për API Frotcom.

Për shembull, në qoftë se ju doni të integroni Frotcom me software të HR, si në shembullin e mësipërm, ose me software faturimit për justifikimin e faturave të konsumatorëve, ose software ERP për importimin rrugët dhe vendet e punës, API Frotcom është zgjidhja.

Frotcom në Google Sheet

Nëse keni disa njohuri mbi API-in e Frotcom dhe keni njohuri dhe me skriptat, duhet ta kontrolloni këtë: tani mund të keni të dhënat e kompanisë suaj Frotcom në një spreadsheet dhe t'i përdorni ato ashtu si ju pëlqen.

Frotcom në Google Sheet është një mënyrë e përshtatshme për ju që të merrni të dhëna nga Frotcom në një spreadsheet. Me këtë, ju do të jeni në gjendje të analizoni të dhënat, të krijoni raporte, etj.

Në fakt, ju mund të përdorni Frotcom në Google Sheet për të futur informacione në Frotcom, për shembull për të hyrë në punë, për të caktuar shoferë ose për të ndryshuar statusin e shoferit. Imagjinata është kufiri i vetëm!

Për të përdorur Frotcom në një Google Sheet, nuk është e nevojshme të jesh një programues profesionist. Sidoqoftë, pritet të keni disa nocione themelore të API-ve, gjuhëve skriptuese dhe programuese.

API është një grup i burimeve i të dhënave të marra nga automjetet, si pozicionet, shpejtesit, alarmet, udhëtimet, etj

Në drejtim të kundërt, aplikacionet e jashtme mund ti dërgojnë të dhëna për Frotcom, të tilla si vende të reja pune të caktuara të mjeteve, apo mesazhe të dërguar për shoferët.

Departamenti juaj i IT ose ofruesi i shërbimeve të IT do të kenë qasje në të gjitha burimet e nevojshme, duke përfshirë authentikimin, të dhënat për rikthim, të rejat e të dhënave, futjen e të dhënave dhe fshirjen e të dhënave.

API përdor një dizajn qetësues dhe është vetë i dokumentuar online.

Për udhëzime se si të përdorni Frotcom në një Google Sheet, vizitoni Qendrën e Ndihmës së Frotcom, ose kontaktoni Partnerin tuaj të Qertifikuar të Frotcom.
 

Zbuloni sistemet e integruara tashmë me Frotcom

Benefitet

Rritja e produktivitetit

Duke e integruar Frotcom me software në zyret tuaja, jeni të sigurt se askush nuk do të duhet të rishkruajë informacionet, kështu që ju mund të mbani punonjësit tuaj të zyrës për kryerjen e detyrave tjera, ku ata në fakt mund të shtojnë vlerë më shumë në biznes.

Më pak gabime njerzore

Duke mos pasur një ndërhyrje të njeriut në mes të Frotcom dhe programeve tuaja ne zyrë, ju do ti shmangni gabimet që shpesh ndodhin kur informacionet rishtypen.

Shkallëzimi

Së fundi, ju mund të siguroheni që puna juaj po rritet, duke ofruar më shumë shërbime, shoferët dhe automjetet përfshihen në këtë rritje, ju nuk keni nevojë për të punësuar më shumë njerëz për të vazhduar me rrjedhën e më shumë informacioneve.

Autocares Julià - Spain

"Falë integrimit ERP, operacionet e përditshme pësuan ndikim minimal dhe i lejuan kompanisë të ruajë proceset e saj ekzistuese të biznesit."

Jaume Tarrida
Zëvendësdrejtori i Operacioneve
-
Autocares Julià - Spain