Notebook

Kur ju nuk duhet të harroni.

Si një menaxher i flotës, ju duhet të shkruani këtë informacion poshtë para se ta harroni: shoferi i cili përmendet vetëm se nuk duket të jetë një problem me derën e pasme të rimorkios. Ju duhet të shoqëroni këtë informacion të rimorkios dhe duhet që dikush nga depo të bënë inspektimin e saj.

Çdo ditë, ju keni qindra e bashkëveprime me shoferët, klientët dhe bashkë-punëtorët. Si një menaxher i flotës, ju duhet të mbani shënime.

Ju gjithashtu duhet të organizoni këto shënime. Ju doni të gjeni lehtësisht se çfarë ju duhet ose çfarë i duhet një dispeçeri , mbani shenimet për të kaluarën për një automjet të veçantë apo shofer.

Notebook Frotcom ju lejon të mbani gjurmët e këtyre shënimeve, duke u shoqëruar me njësinë ekonomike që i referohen (psh të një automjetit) dhe më pas për të kërkuar ato shënime dhe ta ndani me kolegët tuaj nëse është e nevojshme.

Thjesht hapë dosjen e Notebook dhe shkruani shënimet tuaja.

Ju mund të shtoni shënime pa tekst me detajet e automjeteve, shoferëve, vendeve dhe klientëve, përveç për që krijoni shënime të përgjithshme. Notes do të mbetet i regjistruar deri sa të fshihet nga ju ose nga një përdorues me privilegje për ta bërë këtë.

Ju mund të filtroni shënimet sipas datës, sipas llojit (Të gjitha / Makina / Shoferët / Vendet / Klientët ), ose nga përdoruesit (të autorizuarit për shënime), dhe ju mund të kërkoni lirisht për çdo tekst. Kur filtrohen sipas llojit, ju gjithashtu mund të zgjidhni një artikull të caktuar për llojin e zgjedhur.

Karakteristikat kryesore
● Shkruani shënime dhe shoqëroni ato me automjete, shoferë apo subjekte të tjera
● thjesht kërkoni për shënime të shkruara në të kaluarën
● Ndani shënimet me kolegët tuaj

Na kontaktoni
Organizohuni më mirë me fletoren e dobishme të Frotcom.

Benefitet

Shmangni problemet e harruara

Mbani gjurmët e çdo çështjeje që lidhet me automjete, shoferë, klientë apo të tjerë.

Përmirësimoni komunikimin me ekipin

Ndani shënimet me dispeçerët, shokët dhe menaxherët e flotës.

Shmangni shpenzimet nga mosveprimet

Duke shmangur situatat ku për këtë çështje nuk jeni përkujdesur, ju mund të shmangni kostot që rezultojnë nga infektimi, të tilla si kërkesat e paplotësuara të klientit apo probleme të automjeteve që nuk janë të inspektuara dhe të korrigjuara.