Mining 

Fleet management of vehicles in the mining industry is mostly focused on improving safety and compliance with labor regulations.

En av utmaningarna för fleet management inom gruvindustrin är att förbättra fordonsprocesser och garantera säkerhet och trygghet. I själva verket är fordon ofta körda under svåra miljöförhållanden. Dessutom används fordon ofta i svårtillgängliga områden. Om något går fel måste förarna kunna kalla på hjälp och automatiskt skicka sin position till räddare.

Fordonssäkerhet är bland de viktigaste frågorna inom gruvindustrin och är vanligen en del av företagspolicy.

Related Solutions

Frotcom är ett komplett paket. Vår programvara innehåller alla funktioner du behöver för att hantera din flotta,oavsett vilket bransch du arbetar i.Ta reda på hur vi kan hjälpa till.
Contact us
Ta reda på Frotcom-lösningar för gruvflottor.