Дистрибутиране

Дистрибуцията на стоки и пакети чрез камиони и ванове изисква използването на оптимизирано планиране и контрол на маршрутите. Само чрез ефикасното използване на тези инструменти е възможно да имате конкурентоспособен дистрибуторски бизнес.

Дистрибуцията на стоки се извършва чрез оптимизиране на маршрутите за всяко превозно средство, за да се намали броя на необходимите превозни средства и общия пробег, като същевременно не се изпускат интервалите за събиране и доставяне на стоката, съгласувани с Вашите клиенти. Балансиране между заетостта на шофьорите също е част от уравнението.

За дистрибуторския бизнес е характерно превозните средства да транспортират стоки или пакети на няколко клиента едновременно, за да се оптимизират разходите и времето. Управлението на такъв автопарк изисква бърза и ефикасна реакция, когато графикът не може да бъде спазен, например когато уличното движение или пътната обстановка са се променили. Изисква също така постоянна и ефективна комуникация с шофьорите, за да се съобщи евентуална промяна в плана и да се проследи изпълнението на всяка задача.

Свързани решения

Frotcom е всеобхватна услуга. Нашият софтуер съдържа всички функции, които са Ви необходими за управлението на Вашия автопарк, независимо в кой бранш работите. Разберете как можем да помогнем. 
Epiphaniou - Cyprus

„Чрез Frotcom и други подобрения в нашата фирма вече спестихме до 35% от разходите за гориво.“

Петрос Керкидес
Мениджър логистика
-
Phanos N. Epiphaniou - Cyprus

Запознайте се с нашите клиенти

Rani Group
Namibia
Distribution
Watercom
Tanzania
Distribution
sharpEx
Ghana
Distribution
SABIMEX
Ivory Coast
Distribution
Peletico
Cyprus
Distribution
Mitsides Public Company Ltd
Cyprus
Distribution
Valinho
Angola
Distribution
TNT Express
Cyprus
Distribution
Свържете се с нас
Открийте решенията на Frotcom за дистрибутори.