Дистрибутиране

Дистрибуцията на стоки и пакети чрез камиони и ванове изисква използването на оптимизирано планиране и контрол на маршрутите. Само чрез ефикасното използване на тези инструменти е възможно да имате конкурентоспособен дистрибуторски бизнес.

Дистрибуцията на стоки се извършва чрез оптимизиране на маршрутите за всяко превозно средство, за да се намали броя на необходимите превозни средства и общия пробег, като същевременно не се изпускат интервалите за събиране и доставяне на стоката, съгласувани с Вашите клиенти. Балансиране между заетостта на шофьорите също е част от уравнението.

За дистрибуторския бизнес е характерно превозните средства да транспортират стоки или пакети на няколко клиента едновременно, за да се оптимизират разходите и времето. Управлението на такъв автопарк изисква бърза и ефикасна реакция, когато графикът не може да бъде спазен, например когато уличното движение или пътната обстановка са се променили. Изисква също така постоянна и ефективна комуникация с шофьорите, за да се съобщи евентуална промяна в плана и да се проследи изпълнението на всяка задача.

Свързани решения

Frotcom е всеобхватна услуга. Нашият софтуер съдържа всички функции, които са Ви необходими за управлението на Вашия автопарк, независимо в кой бранш работите. Разберете как можем да помогнем. 
Свържете се с нас
Открийте решенията на Frotcom за дистрибутори.