Дистрибуција

За дистрибуирањето на стока и на пратки со камиони и со комбиња треба да се користат оптимизирано планирање и следење на  рутите. Само со ефикасно користење на овие алатки може да бидете конкурентни во дистрибуирањето.

Дистрибуирањето стока се прави со оптимизација на рутите за секое возило за да се минимизираат бројот на потребни возила и вкупната километража, без да се прегази рокот за подигнување и за испорака договорен со клиентот. Балансирањето на работниот товар на возачот е, исто така, дел од целата работа.

За службите што вршат дистрибуција, доста често се случува возилата да транспортираат стока или пратки од различни клиенти истовремено за да се оптимизираат трошоците и времето. При управувањето со возниот парк, треба да се реагира брзо и ефикасно кога не може да се исполни планот, на пример кога се смениле сообраќајните или патните услови. Исто така, на возачите треба постојано и ефикасно да им се пренесува секоја измена на планот и да се следи извршувањето на секоја работа.

Поврзани решенија

„Фротком“ е целосен пакет. Нашиот софтвер ги содржи сите карактеристики што ви требаат за да управувате со возниот парк, сеедно во која индустриска гранка работите. Откријте како може да ви помогнеме. 
Контактирајте не
Откријте решенија на Фротком за флоти за дистрибуција.