Дистрибуција

За дистрибуирањето на стока и на пратки со камиони и со комбиња треба да се користат оптимизирано планирање и следење на  рутите. Само со ефикасно користење на овие алатки може да бидете конкурентни во дистрибуирањето.

Дистрибуирањето стока се прави со оптимизација на рутите за секое возило за да се минимизираат бројот на потребни возила и вкупната километража, без да се прегази рокот за подигнување и за испорака договорен со клиентот. Балансирањето на работниот товар на возачот е, исто така, дел од целата работа.

За службите што вршат дистрибуција, доста често се случува возилата да транспортираат стока или пратки од различни клиенти истовремено за да се оптимизираат трошоците и времето. При управувањето со возниот парк, треба да се реагира брзо и ефикасно кога не може да се исполни планот, на пример кога се смениле сообраќајните или патните услови. Исто така, на возачите треба постојано и ефикасно да им се пренесува секоја измена на планот и да се следи извршувањето на секоја работа.

Поврзани решенија

„Фротком“ е целосен пакет. Нашиот софтвер ги содржи сите карактеристики што ви требаат за да управувате со возниот парк, сеедно во која индустриска гранка работите. Откријте како може да ви помогнеме. 
Epiphaniou - Cyprus

„Со 'фротком' и со другите подобрувања што ги направивме во нашата фирма, веќе успеавме да заштедиме 35% на потрошувачка за гориво“.

 Петрос Керкидес (Petros Kerkides)
Управител за логистика
-
Phanos N. Epiphaniou - Cyprus

Запознајте се со нашите клиенти

J. Pelekis
Greece
Distribution
Melgushi
Albania
Distribution
C.A. Papaellinas Group
Cyprus
Distribution
Office National
South Africa
Distribution
Salamis Shipping
Cyprus
Distribution
SABIMEX
Ivory Coast
Distribution
Valinho
Angola
Distribution
Контактирајте не
Откријте решенија на Фротком за флоти за дистрибуција.