Διανομές

Η διανομή εμπορευμάτων και πακέτων από μεγάλα και μικρά φορτηγά απαιτεί τη χρήση βελτιστοποιημένου σχεδιασμού και παρακολούθησης διαδρομών. Μόνο μέσω της αποτελεσματικής χρήσης αυτών των εργαλείων είναι δυνατό να έχετε μια ανταγωνιστική επιχείρηση διανομών.

Οι διανομές των εμπορευμάτων εκτελούνται βελτιστοποιώντας τις διαδρομές για κάθε όχημα, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των οχημάτων που απαιτούνται και οι συνολικές χιλιομετρικές αποστάσεις χωρίς να χάνονται οι προθεσμίες παραλαβής και παράδοσης που έχετε συμφωνήσει με τους πελάτες σας. Η εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας των οδηγών είναι επίσης μέρος της εξίσωσης.
 
Για μια επιχείρηση διανομών, είναι αρκετά συνηθισμένο τα οχήματα να μεταφέρουν εμπορεύματα ή προϊόντα από διαφορετικούς πελάτες ταυτόχρονα, προκειμένου να βελτιστοποιείται το κόστος και ο χρόνος. Η διαχείριση ενός τέτοιου στόλου απαιτεί γρήγορη και αποτελεσματική αντίδραση όταν το σχέδιο δεν μπορεί να επιτευχθεί όπως, για παράδειγμα, όταν έχουν αλλάξει οι συνθήκες της κυκλοφορίας ή του δρόμου. Επίσης, απαιτεί μόνιμη και αποτελεσματική επικοινωνία με τους οδηγούς ώστε να ενημερώνουν για οποιαδήποτε αλλαγή στο σχέδιο και να παρακολουθούν την εκτέλεση κάθε εργασίας.

Συναφείς λύσεις

Το Frotcom είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Το λογισμικό μας περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε τον στόλο σας, σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας και αν εργάζεστε. Ανακαλύψτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Γνωρίστε μερικούς από τους πελάτες μας

DPD
Ireland
Distribution
C.A. Papaellinas Group
Cyprus
Distribution
Frontier Oil Ghana Limited
Ghana
Distribution
J. Pelekis
Greece
Distribution
Watercom
Tanzania
Distribution
Sierra Tropical
Sierra Leone
Distribution
Presco
Nigeria
Distribution
Peletico
Cyprus
Distribution
Επικοινωνήστε μαζί μας
Μάθετε λύσεις Frotcom για στόλους διανομής.