Kontrolli i temperaturës

Për transportin e mallrave me temperatura të ndjeshme.

Ju e vëreni se në pikën e pranimit temperatura brenda në kabinën e frigoriferit ishte e gabuar në një pjesë të udhëtimit, të cilën ju nuk e keni patur si informacion. Konsumatori kontrollon temperaturën e regjistruar nga termografët në gjysmë-rimorkiot tuaj dhe nuk pranon mallin. Ju tani keni një kamion me ushqim të kalbur ngrirë/shkrirë

Monitorimi i temperaturës gjatë transportit është një kërkesë jetike dhe e detyrueshme për shumë industri. Në të vërtetë, një sistem i monitorimit të temperaturës është tani një artikull standard specifik për kontrollimin e temperaturës dhe është i ligjshem në shumë vende.

Me Frotcom, ju mund të monitoroni temperaturën e ngarkesave tuaja. Vetëm zgjidhni një nga dy zgjidhje: senzorin wireless qe ju mundeni lehte t'a instaloni dhe të përdorni në njësi të ngurtë ose  ne rimorkiot e ndara pa instalime elektrike, ose një sensor themelor tel, për automjete ku sensori mund të instalohet në të njëjtën kabinë ku GPS tracker është po ashtu.

Sido që të jetë, monitorimi i temperatures me Frotcom është komploti me i përkryer i termografit ekzistues  qe ju ndoshta tashmë e keni në gjysmë-rimorkion tuaj. Ajo do të marr  mostrën e temperaturës dhe do të dërgoj këtë informacion direkt në Qendrën e të Dhënave te Frotcom-it. Në fakt, Frotcom-i edhe mund të ndikoje direkt në disa termografe, pa nevojën për të instaluar sensorë shtesë te temperaturës.

Ju do të jeni në gjendje të vendosni alarme dhe të gjeneroni raporte në bazë të informacionit të marrë nga sensori i temperatures, duke bërë të mundur që ju të reagoni shpejt dhe potencialisht të shpëtoni mallrat tuaj nëse temperatura luhatet përtej asaj që është normale.

Një ose më shumë sensorë për temperatura janë instaluar në kabinat e ngarkesave të automjeteve tuaja.

Çdo sensor temperature mat temperaturën duke përdorur një rezistencë termometër. Rezistenca e brendshme të rrymës elektrike sensor varet nga temperatura e saj. Sa më e lartë temperatura, aq më e lartë e rezistencës dhe anasjelltas. Ky efekt është përdorur më pas nga një qark i shoqëruar elektronik që konverton ndryshime në rezistencën në ndryshimet e tensionit të prodhimit. Pasi sensori transmetohet me valë me një hyrje në pajisje Frotcom GPS / GPRS (opsion A) ose telo për këtë input (opsioni B), ndryshimet në tension janë gjetur, konvertuar në temperatura dhe komunikohen në Qendrën e të Dhënave Frotcom.

Saktë brenda ± 0.5 ° C. Pasi sensori është çiftëzuar në njësinë/kabina te automjeteve te Frotcom, temperaturat janë të monitoruara me wifi, dhe shkeljet zbulohen dhe komunikohen menjëherë në Qendrën e të Dhënave Frotcom.

Karakteristikat kryesore
● Menaxhimi Total i Temperaturave
● Mbrojtja Totale e mallrave të ngrira dhe që prishen në udhëtimet e gjata
● Paralajmërimet e menjëhershme në rast se temperatura është jashtë rrezes; shoferi është i paralajmëruar dhe mund të korrigjoj situatën në kohën e duhur
● Listat e Temperaturave në Frotcom mund të përdoret si provë se temperatura ishte brenda intervalit  te saktë
 

Na kontaktoni
Parandaloni dëmtimin dhe e ngarkesave.

Benefitet

Veproni menjëherë

Ju do të merrni alarme të menjëhershme kur temperatura luhatet përtej asaj që është menduar të jetë.

Cilësia e Shërbimi ndaj Klientit

Shmangni klientët e zemëruar që mallrat e të cilëve u dëmtuan duke u nënshtruar temperaturave të pasaktë.

Kurse para

Shmangni problemet për të zëvendësuar mallrat e kalbura/dëmtuara apo të dëmshpëbleni klientët tuaj; Frotcom ju jep mbrojtje të vërtetë kundër mallrave që prishen duke u humbur për shkak të temperaturave të gabuara.

Në përputhje me legjislacionin

Sigurohuni që kompania juaj është në përputhje me legjislacionin në fuqi të temperaturës së kontrollit.

Pajisje dhe Aksesorë

Sensori i Temperaturës pa tela
Model:
WTS-1
WTS-1 - Wireless temperature sensor - Frotcom

Sensori i temperaturës pa tela është shumë i lehtë për tu instaluar. Paisja transmeton temperaturën e ngarkesave nëpërmjet radio frekuencave.

Sensor i temperaturës
Model:
TS-1
TS-1 - Wired temperature sensor - Frotcom

Sensor i temperaturës raporton temperaturën e ngarkesave në automjete ose gjysmë-rimorkio .