Εξοπλισμός κατασκευαστικών έργων

Ο εξοπλισμός κατασκευαστικών έργων, όπως φορτωτές, μπουλντόζες, εκσκαφείς, περονοφόρα ή άλλα, πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς.

Ο ακριβός εξοπλισμός κατασκευαστικών έργων συχνά αναπτύσσεται σε απομακρυσμένα εργοτάξια και παραμένει εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή. Η παρακολούθηση αυτών των παγίων είναι απαραίτητη, όχι μόνο για την αποφυγή των κλοπών, αλλά και για την παρακολούθηση των ωρών λειτουργίας του κινητήρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η συντήρηση πραγματοποιείται στο σωστό χρόνο.

Στην περίπτωση του εκμισθωμένου εξοπλισμού κατασκευαστικών έργων, συχνά περιλαμβάνεται στη σύμβαση ένας μέγιστος αριθμός ωρών λειτουργίας του κινητήρα, επομένως η παρακολούθηση αυτού του αριθμού είναι υψίστης σημασίας για την αποφυγή κυρώσεων και πρόσθετου κόστους.

Συναφείς λύσεις

Το Frotcom είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Το λογισμικό μας περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεστε για να διαχειριστείτε τον στόλο σας, σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας και αν εργάζεστε. Ανακαλύψτε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
Pemagraf - Spain

"Μετά την εφαρμογή του Frotcom στον στόλο μας, είμαστε σε θέση να ελέγχουμε καλύτερα την παραγωγικότητα στο πεδίο, με αποτέλεσμα την αυξημένη αποτελεσματικότητα των ομάδων μας και τη μεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών."

 Blas Sesè
Διευθύνων Σύμβουλος
-
Pemagraf - Spain
Επικοινωνήστε μαζί μας
Βρείτε λύσεις Frotcom για τη βιομηχανία σας.