Увеличете продуктивността

Основни дейности за автопарк

Тъй като Вашата фирма работи на много конкурентен пазар, Вие искате шофьорите да изпълняват колкото се може повече задачи, без да нарушават законовите или препоръчаните ограничения или подходящия стил на шофиране. Едновременно с това искате Вашите превозни средства да са налични, да избягвате престой и неизгодни пътувания. Като цяло трябва да се фокусирате върху следното:

Използвайте най-подходящите превозни средства и шофьори

Ако вече имате софтуер за планиране на маршрути и той работи добре за Вас, това е чудесно. Трябва само да се уверите, че информацията се изпраща на Вашите шофьори и се споделя с Frotcom, чрез наличния API (интерфейс за програмиране на приложение), така че Frotcom да може да следи изпълнението на планираните задачи.

Ако все още нямате софтуер за планиране на маршрути, а размерът на Вашия автопарк и сложността на неговата работа вече изисква такова планиране, свържете се с нас. Ние ще Ви препоръчаме софтуер за планиране на маршрут, който напълно се интегрира с Frotcom.

Може да решите, че размерът на Вашата дейност все още не изисква софтуер за планиране на маршрути. В този случай, Вие искате сигурно само да можете да избирате най-близкото налично превозно средство за всяка нова поръчка. Сухопътният транспорт обикновено изисква да изберете превозно средство, чийто шофьор има достатъчно останало време за шофиране, за да може да изпълни следващата поръчка без да надвишава времето на шофиране за този ден, седмица, месец и т.н., което означава, че трябва да комуникирате с шофьора и да изпратите на него или нея инструкции за новата задача.

Solution – Increase productivity

Използвайте софтуер за спедиция и комуникация

След като знаете кой шофьор да причислите към дадена задача, ще искате да го направите по ефективен, безгрешен и проследим начин. Трябва Ви софтуер за транспортна фирма.

Frotcom предоставя такъв софтуер, наречен Управление на работната сила, с който можете да известявате шофьорите за нови задачи като им изпратите цялата необходима информация и след това автоматично създавате механизмите за следене на изпълнението на тези задачи.

Шофьорите ще ползват таблет в кабината, за да следят стъпките за изпълнение на задачата, като информират офиса за всеки етап на изпълнение. Включени са навигация и персонализируеми формуляри, така че може да получавате цялата необходима информация отвън, включително удостоверение за доставка.

Това намалява вероятността за човешка грешка и позволява на Вашите шофьори да извършват повече поръчки без допълнително напрежение – и да управляват по-добре своето време.

Освен това, Вие автоматично ще документирате всяка стъпка – събирайки формуляри от мястото на всеки етап: удостоверение за доставка, отказани поръчки, зареждане, чакане и др.

Ако искате по-базово решение, можете да използвате и модула Интегрирана навигация на Frotcom, който Ви позволява да изпращате съобщения и крайни точки към бордова навигация Garmin. Въпреки че не е толкова мощно като Управление на работната сила, то предлага алтернатива за някои фирми, които искат базово решение за задаване на поръчки.

Интегриране с друг софтуер

За да оптимизирате Вашата продуктивност, може да се наложи да интегрирате Frotcom с други софтуерни пакети, които се използват в офиса, напр. планиране на маршрут, ERP, фактуриране или човешки ресурси.

Чрез интегриране на Frotcom с друг софтуер Вие гарантирате, че няма нужда да се въвежда отново информация, като по този начин намалявате необходимите ресурси и неизбежните човешки грешки.

Препоръчани функции

Използвайте ефикасно времената на шофиране

Не можете да очаквате Вашите шофьори да шофират 24 часа в денонощието, дори клиентите да очакват обслужване 24/7. Има препоръчани максимални времена на шофиране (максимално непрекъснато време на шофиране, максимално време на шофиране между дневните почивки, максимално време на шофиране на седмица и др.).

Със сигурност не искате да нарушите тези максимални времена като помолите шофьорите да вземат нов товар, когато те почти са достигнали позволените ограничения.

Трябва да сте информирани за времето на шофиране на всеки шофьор. Трябва да имате и механизми, които Ви помагат да намерите най-близките превозни средства и шофьори, които отговарят на изискванията за време и разстояние на следващия курс.

Насърчавайте ефикасно шофиране

Ефикасното шофиране е най-икономичният и екологичен начин на шофиране, който все пак позволява на шофьорите Ви да изпълняват плана.

С други думи, след като веднъж зададете определена крайна точка на даден шофьор, искате курса да се изпълни така, че разходът на гориво да е възможно най-нисък, но и превозното средство да пристигне в рамките на графика.

Това изисква шофьорите да са информирани за техния график и всеки курс да бъде наблюдаван внимателно, за да се открие отклонение от плана. По този начин може да поискате шофьорът да предприеме стъпки за коригиране на ситуацията или ако е необходимо, Вие може да промените плана по съответния начин (напр. в случай на задръствания).

Избягвайте неподходящи маршрути

За да увеличите максимално продуктивността трябва и да се уверите, че всяко пътуване се извършва по най-добрия маршрут. Не е задължително това да е най-краткият или най-бързият маршрут. Може да е маршрут, който използва междуградски пътища и избягва магистрали и пътни такси.

Принципно Ви трябва начин за планиране на най-добрия маршрут за всяко пътуване и след това да се уверите, че шофьорът го спазва.

Избягвайте престой на превозните средства

Престоите на превозните средства може сериозно да застрашат планираните услуги и да намалят продуктивността. Понякога престоите могат да засегнат една задача, докато друг път може да се окаже, че Вашият автопарк е с едно превозно средство по-малко за цяла седмица или месец.

За да намалите времето за престой, първо трябва да се уверите, че изпълнявате всички превантивни дейности по поддръжката, както е описано от производителя.

Второ, искате да следите параметрите на шофиране и да се уверите, че не натоварват двигателя, гумите или други съществени части от превозното средство.

Можете да следите стила на шофиране, както и да наблюдавате и класирате превозните средства по параметри като напр. рязко ускорение и спиране, прекалено високи обороти на двигателя и др.

Като поддържате стила на шофиране в определени рамки, не само намалявате разхода на гориво и вероятността от произшествие, но и вероятността от престой поради износване на превозното средство.

Bion - Spain

„Чрез Frotcom, фирмата пести над един час на ден. Откакто контролираме автопарка си с Frotcom и имаме достъп до ключови показатели, ние със сигурност спестихме пари, като същевременно го използваме по-ефикасно.“

Карлос Гутиерес
Мениджър превози
-
Bion Logística y Transporte - Spain
Свържете се с нас
Увеличете продуктивността.