Служби за итни случаи

Кога животот или сопственоста се под ризик, управувањето со возилата на службите за итни случаи мора да биде во најдобра форма.

Возилата на службите за итни случаи многу често се користат во ситуации во кои е загрозен животот. Затоа, управувањето со возниот парк е една од најважните алатки што ги користат службите за итни случаи.

Управувањето со возниот парк помага да го изберете најблиското расположливо возило во кризна ситуација, на пример. Овозможува и подобра, безбедна и јасна комуникација со возачите кога упатствата мора да се даваат во реално време за случувањата и без никакви недоразбирања.

Поврзани решенија

„Фротком“ е целосен пакет. Нашиот софтвер ги содржи сите карактеристики што ви требаат за да управувате со возниот парк, сеедно во која индустриска гранка работите. Откријте како може да ви помогнеме. 
Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana - Italia

„Се гордееме што сме најдобри во својата служба, а откако го користиме решението за управување со возниот парк и за лоцирање на 'фротком', имаме поддршка да продолжиме да бидеме први меѓу службите за итни случаи во Тоскана“.

Федерико Бонеки (Federico Bonechi)
Директор на службата за итни случаи
-
Federazione Regionale Misericordie della Toscana - Italy

Запознајте се со нашите клиенти

Контактирајте не
Откријте решенија на Фротком за флоти за итни случаи.