Контролирајте ги оперативните трошоци за возниот парк

Основни активности на возниот парк

Возниот парк претставува голем трошок за фирмата. Минимизирањето на овие трошоци сигурно ќе ја подобри профитабилноста на вашата фирма. Повеќето оперативни трошоци на возниот парк може да се контролираат и да се намалат со интелигентните алатки за управување со возни паркови. Конкретно, овие трошоци може да се минимизираат со „фротком“:

Гориво, одржување и абење на гумите

Ова е најголемиот извор на оперативни трошоци во еден возен парк, особено во возен парк составен од камиони чија просечна потрошувачка на гориво и месечна километража се повисоки од оние на полесните возила.

За намалување на тие трошоци:

  • треба да ја планирате рутата на секое возило на најдобар начин за да се минимизира километражата
  • треба да се следи извршувањето за да се уверите дека возачот го извршува планираното
  • треба да се следи и да се анализира возачкото однесување за да се избегнат груби возачки навики што може значително да ја зголемат потрошувачката на гориво
  • треба да се контролираат сите операции во врска со горивото, како и дополнувањето гориво и откривањето кражба на гориво.

Кога правилно планирате и извршувате патување, влијанието само врз трошоците за гориво може да биде доста големо, со намалувања од 5 до 7% во потрошувачката на гориво. До крајот на месецот, сумата значително се зголемува.

Последно, но не и небитно, Фротком исто така може да ви помогне да го намалите вашиот јаглероден отпечаток со намалување на километражата и подобрување на однесувањето во возењето.

Solution – Control your fleets opereational costs

Патарини

Вашата фирма има конкретни прописи за избегнување непотребни трошоци за патарина кога има алтернативни слободни патишта што може да се искористат. Сепак, сите возачи не ги следат прописите на вашата фирма.

Треба да може да ги откриете тие околности веднаш и да ги контактирате возачите да го поправат правецот и да не ги зголемат трошоците што воопшто не ни требало да се направат.

Казни за пречекорување на брзината, незгоди и осигурување

Да бидеме реални, понекогаш вашите возачи може да се под притисок да стигнат навреме и да чувствуваат дека мора да возат побрзо. Меѓутоа, во нивен најдобар интерес, како и на фирмата, е да не се случи тоа.

Не се работи само за ризикот од добивање казна од полицијата. Се работи за ризикот од настанување на тешка незгода.

Треба да може да ги откриете и да ги евидентирате пречекорувањата на брзината и да ги преземете сите потребни мерки за да се осигурите дека тие нема да се прават и понатаму, а со тоа ќе се избегнуваат соодветните трошоци и можноста да настанат трагични последици.

Покрај тоа, ако нешто сепак се случи, се добие казна или се случи незгода, сакате да имате можност да ги проверите околностите во кои се случило тоа. Задолжително е да имате пристап до претходните евиденции за локациите и за брзината.

Препорачани карактеристики

Казни за пречекорување на времетраењето на возењето (тахограф)

Времетраењето на возењето мора да е во согласност со ограничувањата во согласност со локалните прописи. На пример, времетраењето на возењето камион во Европа мора да е во согласност со регулативата (ЕК) 561/2006 која содржи прописи за времетраењето на возењето и на времето за одмор.

Бидејќи треба да се уверите дека вашата фирма ги почитува тие прописи, мора да го следите времетраењето на возењето за сите возачи. Покрај тоа, мора да знаете дали новата задача може да му се распредели на возач што можеби веќе го исполнил дозволеното времетраење на возењето.

Ако го почитувате времетраењето на возењето пропишано со вашите закони, нема да добивате казни за прекршоци.

P2P transport - Slovenia

"Доживеавме намалување од 12% во трошоците на возниот парк, продуктивноста се зголеми, а поддршката на корисниците е многу полесна за да се справиме со неа".

Мерси Садиќ
Менаџер за транспорт
-
P2P Transport - Slovenia

Целосно решение за управување со возниот парк

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Контактирајте не
Контролирајте ги оперативните трошоци за возниот парк.