U moet uw activiteiten zo snel en soepel mogelijk uitvoeren, maar altijd binnen de grenzen van de wet. Beperking van de rijtijden, maximumsnelheden en ladingtemperatuurregeling zijn enkele voorbeelden. Wetgeving is noodzakelijk om werknemers en consumenten te beschermen, maar het is niet noodzakelijk een eenvoudige taak om hieraan te voldoen. Dus hier is wat je nodig hebt om ervoor te zorgen dat je altijd voldoet aan de wetgeving:

Naleving rijtijden

Verordening (EC) 561/2006 legt een gemeenschappelijke reeks EU-regels op voor maximale dagelijkse en tweewekelijkse rijtijden, evenals dagelijkse en wekelijkse minimumrusttijden voor alle bestuurders van voertuigen voor goederenvervoer over de weg en het personenvervoer, behoudens gespecificeerde uitzonderingen en nationale afwijkingen.

Als u bijvoorbeeld een internationaal transportbedrijf in Europa heeft, moet uw bedrijf aan deze bepalingen voldoen. Dat is niet per se verwarrend voor uw chauffeurs, die de hulp hebben van een tachograaf die hun rij- en rusttijden meet, maar het kan een uitdaging zijn voor uw wagenparkbeheerders, die nieuwe opdrachten aan de chauffeurs moeten toewijzen. Ze moeten berekenen of chauffeurs al dan niet genoeg tijd over hebben om de taken die aan hen moeten worden toegewezen, te kunnen voltooien. Verkeerde berekeningen kunnen leiden tot overtredingen – en zware boetes – of, aan de andere kant, bestuurders en voertuigen te lang laten stilstaan uit angst dat ze het werk in de resterende tijd niet kunnen voltooien.

Zodra uw bedrijf in staat is om deze tijden eenvoudig te berekenen, is het gemakkelijk om te beslissen aan welke bestuurder een nieuwe taak kan worden toegewezen, zonder het risico van overtredingen en zware boetes en sancties.

Solution – Comply with legislation

Opslag van tachograafbestanden

In Europa zijn exploitanten van zware voertuigen verantwoordelijk voor het downloaden van gegevens van tachograafbestuurderskaarten en het massageheugen van de tachograaf van elk voertuig. Zij zijn dan verplicht om die gegevens gedurende ten minste één jaar op te slaan.

Dit vereist frequente bezoeken aan elk voertuig om de bestanden lokaal te downloaden op een draagbaar apparaat, of, nog beter, het uitvoeren van een externe download van deze gegevens rechtstreeks naar een computer in het kantoor.

Een automatische en eenvoudige manier om bestanden op afstand te downloaden zal u beschermen tegen elke schending van de wet en de zware boetes die hiervoor worden uitgeschreven.

Recommended Features

Monitoring van temperatuurgecontroleerde levensmiddelen en dranken, farmaceutische producten of vervoer van dieren

Levensmiddelen en dranken, evenals farmaceutische producten, moeten worden vervoerd, behandeld en opgeslagen op een manier die het risico van blootstelling aan temperaturen buiten de etiketterings opslag omstandigheden vermindert.

Wat het vervoer van vee betreft, vereist de wetgeving dat levende dieren die worden vervoerd, moeten worden gecontroleerd om hun welzijn tijdens de rit te waarborgen.

Het niet naleven van dergelijke temperatuuromstandigheden riskeert niet alleen zware boetes, maar kan ook producten zodanig beschadigen dat ze onbruikbaar zijn en levende dieren doden of ernstig verwonden.

Om dergelijke afwijkingen te voorkomen en zodat de noodzakelijke actie en correctie nog steeds tijdig kan worden uitgevoerd, moet u de temperatuur constant controleren en worden gewaarschuwd in het geval dat de temperatuur de toegestane grenzen overschrijdt of daalt. Dit bespaart u zowel geld als gedoe, terwijl uw transporten ook conform zijn met de wetgeving.

Te hard en agressief rijden

Te hard rijden en agressief rijgedrag zijn verkwistend. Ze verbruiken niet alleen extra brandstof en verhogen de slijtage van het voertuig, maar verhogen ook het risico op ongevallen en verwondingen, wat natuurlijk leidt tot publieke aansprakelijkheid. Dit is niet noodzakelijkerwijs alleen een probleem voor de bestuurder. In veel landen en staten dragen werkgevers een deel van de verantwoordelijkheid voor het optreden van hun werknemers.

Dus als uw chauffeurs zich agressief gedragen, verhogen ze uw blootstelling en de mogelijkheid dat uw bedrijf betrokken is bij een rechtszaak.

Dan zijn er natuurlijk ook nog de bekeuringen voor te hard rijden..

U moet de controle kunnen overnemen. U moet onmiddellijk weten wanneer een voertuig te hard rijdt, zodat u gepast kunt reageren. U moet weten welke bestuurders vaak de aanbevolen rijpatronen overschrijden en dus meer worden blootgesteld aan het risico op ongevallen, evenals alle juridische gevolgen.

Recommended Features

Serma - Spain

"Frotcom heeft bewezen een betrouwbare en professionele partner te zijn met zeer effectieve oplossingen."

Ángel Herrero
Hoofd After Sales Service
-
Serma - Spain

Een complete fleet management oplossing

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Contacteer ons
Voldoe aan de wetgeving.