Uppfyll bestämmelser

Huvudaktiviteterna till flottan

Du behöver snabba upp dina processer och göra det så smidigt som möjligt, men alltid inom ramen för lagen. Begränsning på körtider, maximal hastighet och lasttemperaturkontroll är några exempel. Lagar och regler är nödvändiga för att skydda anställda och konsumenter men att följa dem är inte alltid en enkel uppgift. Så här är vad du behöver göra för att se till att allt är i enlighet med bestämmelser:

Överensstämmelse med kör- och vilotider

Europeiska förordningen (EG) 561/2006, samt det nyare EU Mobility Package I, upprättar tillsammans en enhetlig ram av EU:s regler. Den omfattar maximala dagliga körtider, samt krav på dagliga och veckovisa perioder för vila. Reglerna gäller för både förare av vägtransporter samt persontransporter och ämnar förbättra arbetsförhållandena, förarens säkerhet, främja miljömedveten körning samt även främja rättvis konkurrens i branschen. Nationella körregler kan omfattas av vissa undantag från EUs direktiv.

Om du har en åkeri som till exempel reser inom Europa behöver ditt företag uppfylla dessa bestämmelser. Man får beräkna om förare har tillräckligt med tid kvar för att kunna utföra de uppgifter som tilldelas dem. Felaktiga beräkningar kan resultera i brott mot lagen, höga böter eller risk för ouppfyllda arbetsuppgifter.

När företag enkelt kan beräkna dessa tider så blir det lättare att avgöra vilka förare kan tilldelas en ny uppgift utan risk för brott och efterföljande bötter.

Solution – Comply with legislation

Lagring av färdskrivarfiler

I Europa är alla företag som äger tunga fordon ansvariga för registrering av körtider. Därför måste datan laddas ner  från färdskrivare för varje fordon. Företag är skyldiga att lagra dessa uppgifter för åtminstone ett år lätt tillgänglig för en polisman om så önskas.

Detta kräver fysiska besök till varje fordon för att ladda ner filerna lokalt på en bärbar enhet, eller helst utföra en fjärrnedladdning av samma data direkt till en dator på kontoret.

Att ha en automatisk och enkelt sätt för nedladdning av filer på distans kommer att hålla dig säker från brott mot lagen och höga böter.

Övervakning av livsmedel, läkemedel eller djurtransporter

Livsmedel och läkemedel måste transporteras, hanteras och förvaras på ett sätt som minskar risken för otillåtna temperaturförhållanden.

När det gäller transport av djur kräver lagen att levande djur  ska övervakas för att säkerställa deras välbefinnande under transport.

Genom att inte uppfylla dessa villkor riskerar man höga böter samtidigt som man försämrar de transporterade godsen till den grad att göra dem värdelösa, döda eller allvarligt skadade.
För att undvika sådana konsekvenser och undvika nödvändiga åtgärder samt möjliggöra korrigering verkställs i god tid, måste man ständigt övervaka temperaturen eller varnas i fall  temperaturen överskrider tillåtna gränser. Detta kommer att spara både pengar och minska besvär medan det samtidigt håller dina transporter i enlighet med lagstiftningen.

Fortkörning och aggressiv körning

Fortkörning och aggressiv körning är oekonomiskt. De konsumerar inte bara extra bränsle och ökar fordonets slitage men ökar också  risken för olyckor och skador. Detta är inte bara ett problem för föraren. I många länder har arbetsgivare ansvaret för deras anställdas handlingar.

Så om din förare beter sig aggressivt exponeras du och ditt företag för att vara inblandad i en rättegång.

För att  kunna ta kontroll över det, behöver veta direkt när ett fordon kör för fort så att du kan agera snabbt. Du får veta vilka förare överskrider ofta de rekommenderade körmönster och därför utsats mer för risken samt alla rättsliga konsekvenser efteråt.

Recommended Features

Serma - Spain

"Frotcom har visat sig vara en pålitlig och professionell partner med högeffektiva lösningar."

Ángel Herrero
Head of After Sales Service
-
Serma - Spain

En komplett fleet management lösning

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Kontakta oss
Uppfyll bestämmelser.