Съответствие със законодателството

Основни дейности за автопарк

Искате Вашите курсове да са колкото се може по-бързи и безпроблемни, но винаги в рамките на закона. Ограничението във времената на шофиране, максималните скорости и температурата на товара са само някои примери. Законодателството служи за защита на работниците и потребителите, но да отговаряте на него не е лесна задача. Ето какво Ви трябва, за да сте сигурни, че винаги отговаряте на законодателството:

Съответствие с времената на шофиране

Европейският регламент (ЕО) 561/2006, заедно с новия Пакет за мобилност на ЕС I, установява унифицирана рамка на разпоредбите на ЕС за шофиране, обхващащи максимално дневно и двуседмично време за шофиране, заедно с ежедневни и седмични минимални периоди на почивка, приложими за водачи както на товарни, така и на пътнически превозни средства. Основните цели на тези разпоредби са да подобрят безопасността на водачите, да насърчат екологосъобразните практики на шофиране и да насърчат лоялната конкуренция в транспортната индустрия. Въпреки това е важно да се отбележи, че тези европейски правила за шофиране могат да бъдат предмет на определени изключения и национални дерогации.

Ако имате фирма за тежкотоварен транспорт, например пътуваща в Европа, Вашата фирма трябва да отговаря на тези постановления. Това не е смущаващо за Вашите шофьори, които разполагат с помощта на тахограф, който измерва техните времена на шофиране и почивка, но може да е предизвикателство за мениджърите на автопарка, които трябва да дават нови задачи на шофьорите. Те трябва да изчисляват дали на шофьорите им остава достатъчно време да свършат задачите, които са им зададени. Грешни изчисления могат да доведат до нарушения – и високи глоби – или от друга страна, да оставят шофьорите и превозните средства спрени за прекалено дълго време поради страха от неизпълнение на задачата в оставащото време.

След като Вашата фирма има възможност с лекота да изчислява тези времена, ще е лесно да се прецени на кой шофьор да се зададе нова задача, без да има риск от нарушения и полицейски глоби.

Solution – Comply with legislation

Съхраняване на тахографски файлове

В Европа операторите на тежкотоварни автомобили отговарят за изтеглянето на данни от тахографските карти на шофьорите и от общата памет на тахографа на всяко превозно средство. Те са задължени също така да съхраняват данните за най-малко една година,  и да имат готовност за предоставянето им на проверяващ при необходимост. 

Това изисква често посещаване на всяко превозно средство, за да се изтеглят файловете на преносимо устройство, или дистанционно изтегляне на тези данни директно на компютър в офиса, което е най-добрият вариант.

Притежаването на автоматичен и лесен начин за изтегляне на файловете дистанционно ще Ви предпази от нарушаване на закона и високите глоби в резултат на това.

Следене на превозването на хранителни стоки и напитки, фармацевтични препарати или добитък, които се нуждаят от контролирана температура

Хранителните стоки и напитките, както и фармацевтичните продукти, трябва да се превозват, обработват и съхраняват по начин, който намалява риска от излагането на температура различна от тази на етикета им.

Що се отнася до превозването на добитък, законодателството изисква живите животни да бъдат наблюдавани, за да се гарантира тяхното добро състояние по време на превоза.

Неспазването на тези изисквания за температура не само носи рискове от големи глоби, но може да влоши състоянието на тези продукти и те да станат негодни, и също така да убие или тежко нарани превозваните животни.

За да избегнете такива последствия и за да може действията и корекциите да бъдат направени навреме, трябва постоянно да следите температурата и да бъдете алармирани в случай, че тя падне под допустимите граници. Това ще Ви спести както пари, така и неприятности, като същевременно транспортът Ви ще отговаря на законодателството.

Превишаване на скоростта и агресивно шофиране

Превишаването на скоростта и агресивното шофиране са разточителство. Те не само консумират допълнително гориво и увеличават износването, но увеличават риска от произшествия и наранявания, което естествено води до гражданска отговорност. Това не е задължение и проблем само на шофьора. В много държави, работодателят носи определена отговорност за действията на неговите служители.   

Така че, ако Вашите шофьори се държат агресивно, те увеличават риска и възможността Вашата фирма да бъде замесена в съдебен процес.

Разбира се, има и глоби за превишена скорост.

 Трябва да може да контролирате шофьорите си и веднага да бъдете информирани, че определено превозно средство превишава скоростта, за да може съответно да реагирате. Трябва да знаете кои шофьори често превишават препоръчания стил на шофиране и затова са изложени на по-голям риск, както и юридическите последствия от това.

Препоръчани функции

Serma - Spain

„Frotcom се доказа като надежден и професионален партньор с високоефективни решения.“

Анхел Ереро
Управител на следпродажбено обслужване
-
Serma - Spain
Свържете се с нас
Съответствие със законодателството.