Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Κύριες δραστηριότητες στόλου

Οι εργασίες σας πρέπει να διεξάγονται όσο πιο γρήγορα και πιο ομαλά γίνεται, αλλά πάντοτε εντός των ορίων του νόμου. Ο έλεγχος των περιορισμών του χρόνου οδήγησης, της μέγιστης ταχύτητας και της θερμοκρασίας του φορτίου είναι μερικά παραδείγματα. Η νομοθεσία είναι αναγκαία για την προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών, αλλά η συμμόρφωση με αυτήν δεν είναι απαραίτητα κάτι απλό. Δείτε εδώ όλα όσα χρειάζεστε για να διασφαλίσετε ότι θα είστε πάντα σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία:

Συμμόρφωση με τους χρόνους οδήγησης

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ) 561/2006, μαζί με το πιο πρόσφατο EU Mobility Package I, θεσπίζει ένα ενιαίο πλαίσιο κανονισμών οδήγησης της ΕΕ που περιλαμβάνει μέγιστους ημερήσιους και δεκαπενθήμερους χρόνους οδήγησης, μαζί με ημερήσιες και εβδομαδιαίες ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης, που ισχύουν για οδηγούς τόσο οδικών εμπορευματικών μεταφορών όσο και επιβατηγών οχημάτων. Οι πρωταρχικοί στόχοι αυτών των κανονισμών είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η ενίσχυση της ασφάλειας των οδηγών, η προώθηση πρακτικών οδήγησης με περιβαλλοντική συνείδηση και η προώθηση του θεμιτού ανταγωνισμού στον κλάδο των μεταφορών. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες οδήγησης ενδέχεται να υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις και εθνικές παρεκκλίσεις.
 
Εάν έχετε μια εταιρεία μεταφορών μεγάλων διαδρομών, για παράδειγμα, που κάνει διαδρομές στην Ευρώπη, η εταιρεία σας πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτές. Αυτό δεν είναι απαραίτητα αιτία σύγχυσης για τους οδηγούς σας, οι οποίοι έχουν τη βοήθεια ενός ταχογράφου που μετράει τους χρόνους οδήγησης και ανάπαυσης, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο για τους διαχειριστές στόλου σας, ο οποίοι πρέπει να αναθέσουν νέες υπηρεσίες στους οδηγούς. Θα πρέπει να υπολογίσουν το κατά πόσον απομένει αρκετός χρόνος στους οδηγούς για να ολοκληρώσουν τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Λάθος υπολογισμοί μπορεί να οδηγήσουν σε παραβάσεις και βαριά πρόστιμα ή, από την άλλη πλευρά, να ακινητοποιήσουν τους οδηγούς και τα οχήματα για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω του φόβου ότι δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την εργασία στο χρόνο που απομένει.
 
Όταν η εταιρεία σας είναι σε θέση να υπολογίζει εύκολα αυτούς τους χρόνους, είναι εύκολο να αποφασίσει σε ποιον οδηγό μπορεί να ανατεθεί μια νέα εργασία, χωρίς τον κίνδυνο παραβάσεων και των επακόλουθων κλήσεων από την αστυνομία.

Solution – Comply with legislation

Αποθήκευση αρχείων ταχογράφου

Στην Ευρώπη, οι εταιρείες εκμετάλλευσης βαρέων οχημάτων είναι υπεύθυνες για τη λήψη δεδομένων από τις κάρτες ταχογράφου οδηγού και από τη μαζική μνήμη ταχογράφου κάθε οχήματος. Είναι υποχρεωμένες στη συνέχεια να αποθηκεύουν τα δεδομένα αυτά για τουλάχιστον ένα έτος, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα στις αρχές επιβολής του νόμου, εφόσον ζητηθούν.
 
Αυτό απαιτεί συχνές επισκέψεις σε κάθε όχημα για τοπική λήψη των αρχείων σε μια φορητή συσκευή, ή, ιδανικά, με απομακρυσμένη λήψη αυτών των δεδομένων απευθείας σε έναν υπολογιστή στο γραφείο.
 
Η ύπαρξη ενός αυτόματου και απλού τρόπου για τη λήψη των αρχείων από απόσταση σας διατηρεί ασφαλείς από οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου και από τα βαριά πρόστιμα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα.

Συνιστώμενα χαρακτηριστικά

Παρακολούθηση τροφίμων και ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων και ζώων, με έλεγχο θερμοκρασίας

Τα τρόφιμα και τα ποτά, καθώς και τα φαρμακευτικά προϊόντα, πρέπει να μεταφέρονται, να διακινούνται και να αποθηκεύονται κατά τρόπο που να μετριάζει τον κίνδυνο έκθεσης σε θερμοκρασίες εκτός των συνθηκών αποθήκευσης που αναγράφουν.

Όσο για τη μεταφορά ζώων, η νομοθεσία απαιτεί ότι τα ζώντα ζώα που μεταφέρονται πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να διασφαλίζεται η άνεσή τους κατά τη μεταφορά.

Η μη συμμόρφωση με αυτές τις συνθήκες θερμοκρασίας όχι μόνο διακινδυνεύει την επιβολή μεγάλων προστίμων, αλλά μπορεί επίσης να υποβαθμίσει τα προϊόντα μέχρι το σημείο να τα καταστήσει άχρηστα, καθώς και να σκοτώσει ή να βλάψει σοβαρά τα ζώντα ζώα που μεταφέρονται.

Προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοιες συνέπειες και να είναι δυνατή η πραγματοποίηση των αναγκαίων ενεργειών και η διόρθωση σε εύθετο χρόνο, θα πρέπει να παρακολουθείτε συνεχώς τη θερμοκρασία και να ειδοποιείστε στις περιπτώσεις που η θερμοκρασία έχει υπερβεί ή βρίσκεται εκτός των επιτρεπτών ορίων. Αυτό θα σας εξοικονομήσει χρήματα και ταλαιπωρία, ενώ θα διατηρήσει επίσης τις μεταφορές σας σύμφωνες με τη νομοθεσία.

Υπερβολική ταχύτητα και επιθετική οδήγηση

Η υπερβολική ταχύτητα και η επιθετική οδήγηση αποτελούν σπατάλη. Όχι μόνο καταναλώνονται επιπλέον καύσιμα και αυξάνονται οι φθορές στα οχήματα, αλλά αυξάνεται επίσης ο κίνδυνος ατυχημάτων και τραυματισμών, τα οποία βέβαια αποτελούν δημόσια ευθύνη. Αυτό δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα μόνο για τον οδηγό. Σε πολλές χώρες, οι εργοδότες φέρουν μέρος της ευθύνης για τις ενέργειες των υπαλλήλων τους.
 
Επομένως, αν οι οδηγοί σας συμπεριφέρονται επιθετικά, αυτό αυξάνει την έκθεσή σας και την πιθανότητα εμπλοκής της εταιρείας σας σε δίκες.
 
Επίσης, υπάρχει βέβαια και το θέμα των κλήσεων για υπερβολική ταχύτητα.
 
Πρέπει να μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο. Θα πρέπει να γνωρίζετε αμέσως ότι ένα όχημα κινείται με υπερβολική ταχύτητα, έτσι ώστε να μπορείτε να αντιδράσετε ανάλογα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ποιοι οδηγοί υπερβαίνουν συχνά τα συνιστώμενα πρότυπα οδήγησης και, ως εκ τούτου, είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον κίνδυνο ατυχημάτων, καθώς και σε όλες τις νομικές συνέπειες που ακολουθούν.

Συνιστώμενα χαρακτηριστικά

Serma - Spain

"Η Frocom απέδειξε ότι είναι ένας αξιόπιστος και επαγγελματίας συνεργάτης με πολύ αποτελεσματικές λύσεις."

 Ángel Herrero
Επικεφαλής Υπηρεσιών Μετά Την Πώληση
-
Serma - Spain

Μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση του στόλου

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Επικοινωνήστε μαζί μας
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία.