Sales forces

Försäljare behöver besöka kunderna regelbundet. Genom att hantera flottan tilldelad till sales force teamet kan du övervaka och förbättra teamets produktivitet och kundservice.

Inom många branscher innebär det att fösäljarna har regelbundna besök till kunder för att samla in order, kontrollera kundtillfredsställelse och marknadsföra nya produkter. Att kunna hantera dessa flottor direkt resulterar ökad produktivitet och kundnöjdhet. Det är ofta nödvändigt att bekräfta att kunderna besöks regelbundet och enligt plan.

Related Solutions

Frotcom är ett komplett paket. Vår programvara innehåller alla funktioner du behöver för att hantera din flotta,oavsett vilket bransch du arbetar i.Ta reda på hur vi kan hjälpa till.
Contact us
Ta reda på Frotcom-lösningar för försäljning.