Предоставяне на проследяемост за всяка операция

Понякога трябва да знаете точно какво се е случило с товара или услугата по време на последното пътуване, тъй като сте получили оплакване от клиента или глоба за превишена скорост. Трябва да проследите операцията обратно до самото й начало. По-долу са изброени най-често срещаните въпроси, на които трябва да можете да отговорите, за да има пълна проследяемост:

Кой е бил шофьорът за определен курс?

За да увеличат продуктивността и намалят разходите, много фирми назначават различни шофьори на различни превозни средства. Това е често срещано, например в международния сухопътен транспорт.

Първото нещо, което трябва да знаете, е: кой шофира всяко превозно средство?

В повечето случаи, особено когато шофьорите се сменят често, се изисква някакъв начин за автоматична идентификация.

Чрез Frotcom имате избор от няколко метода за автоматична идентификация на шофьора. Най-често срещаният метод е под формата на малък пластмасов уникален идентификатор – iButton. След като този идентификатор се постави до четеца в превозното средство, уникалният номер на шофьора автоматично се регистрира.

По този начин винаги знаете кой шофьор е изпълнявал определен курс.

Solution – Provide operation traceability

При какви условия е изпълнена услугата?

Разбира се, този въпрос може да се отнася за редица различни променливи.

Ако искате да проверите дали полицай правилно е глобил Вашето превозно средство, първо искате да знаете дали превозното средство е било там, и след това, с каква скорост се е движело.

Ако клиентът откаже да приеме палета със замразени хранителни стоки поради висока влажност в контейнерите, което показва, че са били транспортирани известно време с температури над максимално предписаните, несъмнено ще искате да проверите регистрираните температури откакто палетата е напуснала хладилния склад. Може термостатът на хладилното ремарке да е бил неизправен.

Може някой да се обади в офиса и да каже, че определено превозно средство се шофира по неправилен и опасен начин. Естествено Вие ще трябва да проверите дали наистина това превозно средство е било шофирано неуместно и да реагирате съответно. 

Какви бяха часовете на пристигане и потегляне

Това може да е от полза, когато искате да потвърдите дали превозното средство е пристигнало в предварително зададения интервал от време. Може би в резултат на това, че превозното средство е пропуснало зададените часове за разтоварване, или може би клиентът се оплаква, че има риск за собствената му дейност поради късното пристигане на Вашето превозно средство.

Понякога може да искате да знаете защо превозно средство, което е трябвало да разтовари при клиента, е трябвало да чака толкова дълго. Това пречи на продуктивността на Вашия автопарк и трябва да съберете достатъчно доказателства, че се случва често в склада на този клиент, преди да проверите дали и как може да се намали времето за чакане.

Serma - Spain

„Frotcom се доказа като надежден и професионален партньор с високоефективни решения.“

Анхел Ереро
Управител на следпродажбено обслужване
-
Serma - Spain
Свържете се с нас
Предоставяне на проследяемост за всяка операция.