Патен превоз на патници

Јавниот превоз на патници користи распоредени услуги на фиксни рути. Начинот на кој се управува со тие возни паркови влијае врз тоа колку ќе бидат задоволни клиентите.

Управувањето со возниот парк на патнички превоз се користи за следење на минувањето на однапред дефинираните рути на ангажираните автобуси. Ова вклучува следење на времето на поаѓање и на пристигнување, известување на патниците за очекуваното време на пристигнување, како и следење на возачкото однесување. 

Управувањето со возниот парк има голем ефект врз опслужувањето на клиентите и врз безбедноста, како и врз намалувањето на трошоците за гориво, издувните гасови, несреќите и одржувањето со избегнување на агресивното возење

Поврзани решенија

„Фротком“ е целосен пакет. Нашиот софтвер ги содржи сите карактеристики што ви требаат за да управувате со возниот парк, сеедно во која индустриска гранка работите. Откријте како може да ви помогнеме. 
Dyrrahsped - Albania

Со Фротком успеавме да ги идентификуваме возилата со работа во место на моторот при истовар, што беше причина за високите трошоци за компанијата. Севкупно, го намаливме времето на мирување за 50%.

Mentor Markja
Оперативен менаџер на Dyrrahsped
-
Dyrrahsped - Albania

Запознајте се со нашите клиенти

Solis
Mauritius
Passenger land transport
Autocars Calella
Spain
Passenger land transport
ΚΤΕΛ Ηρακλείου
Greece
Passenger land transport
Belgian Bus Sales
Belgium
Passenger land transport
Контактирајте не
Откријте решенија на Фротком за патнички флоти.