Distribuimi

Shpërndarja e mallrave dhe parcelave me kamionë dhe furgona kërkon përdorimin e planifikimit  dhe monitorimit të rrugës së optimizuar. Vetëm nëpërmjet përdorimit efikas të këtyre mjeteve është e mundur që të ketë një biznes konkurrues të shpërndarjes.
 

Distribuimi i mallrave ekzekutohet duke optimizuar rrugët për çdo automjet kështu për të minimizuar numrin e mjeteve të nevojshme dhe kilometrat totale pa humbur kohë dhe pa ndonjë pengesë kohore që keni rënë dakord me klientët tuaj. Balancimi ngarkesës së shoferit është gjithashtu pjesë e ekuacionit.

Për një biznes të shpërndarjes, është mjaft e zakonshme për automjete për transportin e mallrave apo parcela nga klientë të ndryshëm të njëjtën kohë në mënyrë që të zgjedhni kostot dhe kohën. Menaxhimi i një flote të tillë kërkon që të jeni në gjendje të reagoni shpejt dhe me efikasitet, kur plani nuk mund të përmbushet, për shembull, kur trafiku apo kushtet rrugore kanë ndryshuar. Gjithashtu kërkon komunikim të përhershëm dhe efektiv me shoferët për të komunikuar çdo ndryshim në planin e ekzekutimit të çdo punë.

Related Solutions

Frotcom është një paketë e plotë. Softueri jonë përmban të gjitha karakteristikat që ju duhen për të menaxhuar floten tuaj, pa marr parasysh në cilën industri punoni. Zbuloni se si mund të ju ndihmojmë.

Meet some of our clients

OBT Shipping
Liberia
Distribution
Caso & Cia
Chile
Distribution
SABIMEX
Ivory Coast
Distribution
C.A. Papaellinas Group
Cyprus
Distribution
Olam Seco
Ivory Coast
Distribution
Peletico
Cyprus
Distribution
World Food Programme
Liberia
Distribution
J. Pelekis
Greece
Distribution
SABIMEX
Ivory Coast
Distribution
SIAT Nigeria Limited
Nigeria
Distribution
Na kontaktoni
Gjeni zgjidhjet e Frotcom për flotat e shpërndarjes (distribuimit).