I dagens affärsvärld är konkurrensen hårdare än någonsin och du måste fokusera ditt arbete på kundservice. Skaffa en stark, förstklassig service för att hålla dina kunder nöjda. Här finns det du behöver för att uppnå förstklassig servicekvalitet:

Bli priskonkurrerande

I dagens konkurrensutsatta marknad är en av dina största utmaningar att hålla priserna så konkurrenskraftig som möjligt för att undvika förlora kunder till dina konkurrenter. Men naturligtvis betyder det inte att du måste förlora pengar.

Det enda sättet att vara priskonkurrerande är att hålla kostnaderna så låga som möjligt.

Solution – Provide a good service to your customers

Var flexibel i de tjänster du tillhandahåller

Det är ibland nödvändigt att anpassa sig till omständigheterna. Till exempel kan en kund be dig om en tjänst när din dag redan är planerat.  I såna fall behöver du verktyg som hjälper dig med ta emot tjänsten, meddela tydligt förändringar till motsvarande förare och slutligen leverera tjänsten i tid utan att påverka andra tjänster, störa planeringen eller uppröra andra kunder.

Genom att använda sådana verktyg kan du acceptera fler tjänster, få nöjda kunder och tjäna mer pengar i processen.

Håll dina kunder uppdaterade om det aktuella status för resperkive tjänst 

Om du vill ge utmärkt service ska du hålla dina kunder informerade om status för de tjänster som du förser dem med. Genom att ge kunderna åtkomst till övervakning och spårning av dina tjänster så ökar man förtroende och kundnöjdhet.

Till exempel kan du aktivera tracking tickets till dina kunder och ge dem särskilda tillstånd som möjliggör att direkt kunna spåra hur dina fordon utför deras tjänster. Eller så kan du konfigurera Frotcom att skicka e-post eller textmeddelanden till dina kunder när dina fordon är nära ankomster.

Leverera som utlovat även när något går fel

Det sista kunder vill höra är ursäkter. "Jag förstår din lastbil hade en olycka, och jag är ledsen för det, men jag behöver mina varor här innan 19:00 prick som du lovade, annars kommer min produktion att sluta och jag kommer att missa min deadline."

Vad gör du? Du behöver tänka snabbt på alternativlösningar. Du behöver veta vilka andra fordon kan plocka upp den lasten och leverera den till kunden. Du måste veta vilken är den närmast tillgängliga lastbilen, ta reada på förarens körtider för att se till att han eller hon kan fortfarande göra det idag och sedan tilldela jobbet till den föraren.

Autotransporti Campa - Slovenia

"Använder Frotcoms tracking tickets som förser kunderna med spårning av sina gods i realtid och annan relevant information i samband med sin last."

Gregor Čampa
Managing Director
-
Autotransporti Čampa - Slovenia

En komplett fleet management lösning

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Kontakta oss
Skaffa en god service till dina kunder.