Sepse kompania juaj vepronë në një treg mjaft konkurrues, ju doni që shoferët tuaj të jenë në gjendje për të ekzekutuar sa më shumë vende pune që të jetë e mundur, pa cenuar kufizimet ligjore apo modelet që tejkalojnë kufizimet të përshtatshme. Në të njëjtën kohë, ju doni të mbani automjetet tuaja në dispozicion, duke shmangur joproduktivitetin dhe udhëtime joproduktive. Pra, në thelb kjo është ajo që ju duhet të përqëndroheni në:

Përdorni automjetet  dhe shoferët më të përshtatshëm

Nëse ju tashmë keni softwerin për planifikimin e rrugëve dhe është adaptuar mirë në kompaninë tuaj, kjo është punë e madhe. Ju vetëm duhet të siguroheni që informacioni dërgohet tek shoferët tuaj dhe të komunikohet me Frotcom, duke përdorur në dispozicion API (application programming interface), në mënyrë që Frotcom është në gjendje për të monitoruar zbatimin e vendeve të punës të planifikuara.

Nëse ju ende nuk keni software të planifikimit të rrugëve dhe madhësinë e flotës tuaj dhe kompleksitetin e operacioneve të saj tashmë kërkon planifikim të tillë, na kontaktoni. Ne do të ju rekomandojmë software për planifikim të rrugës që plotësisht integrohet me Frotcom.

Ju gjithashtu mund të gjeni se madhësia e operacioneve të kompanisë suaj ende nuk kërkon software për planifikimi të rrugës. Në këtë rast ju ndoshta thjesht duani të jeni në gjendje për të zgjedhur makinën më të afërt në dispozicion për çdo shërbim të ri. Transporti rrugor zakonisht kërkon zgjedhjen e një makine ose shoferit i të cilit ka kohë të mjaftueshme dhe të jetë në gjendje për të vazhduar me shërbime tjera pa kaluar kohën e tyre në dispozicion për këtë ditë, javë, muaj, etj që do të thotë që ju duhet të komunikoni me shoferin dhe dërgoni ati udhëzimet e tij për shërbim të ri që do të ekzekutohet.

Solution – Increase productivity

Përdorni delegimin e punëve dhe modulin e komunikimit

Pasi ju dini se cilin shofer caktoni për në një shërbim, ju do të dëshironi të bëni atë në një mënyrë që të kurseni, pa gabime dhe të kosto shtesë. Ju duhet një mjet për delegimin e punëve.

Frotcom siguron një mjet të tillë të vetëm  të quajtur Menaxhimi i Fuqisë Punëtore, me të cilin ju mund të njoftoni drejtuesit e shërbimeve të reja, duke i dërguar atyre gjithë informacionin e nevojshëm, dhe pastaj automatikisht duke krijuar mekanizmat për të monitoruar zbatimin e këtyre detyrave.

Shoferët do të përdorin një tabletë në bord për të ndjekur ekzekutimin e detyrave, duke informuar zyrën çdo fazë të ekzekutimit. Si dhe navigacioni dhe forma të përshtatshme janë të përfshira , kështu që ju mund të merrni të gjithë informacionin që ju nevojitet nga tereni, duke përfshirë pranimin e dërgesave.

Kjo zvogëlon probabilitetin e gabimit njerëzor dhe lejon shoferët tuaj të përfundojnë më shumë urdhra pa u stresuar - duke menaxhuar më mirë kohën e tyre.

Përveç kësaj, ju automatikisht do të dokumentoni çdo hap të rrugës - informacione të mbledhur nga terreni në çdo moment historik: prova e dorëzimit, refuzimin e dërgesave, karburantin, pritjet etj

Nëse doni një zgjidhje më themelore, ju gjithashtu mund të përdorni modulin Frotcom Navigation e Integruar , i cili ju lejon të dërgoni mesazhe dhe destinacione për drejtuesit përmes Garmin. Edhe pse nuk është aq i fuqishëm sa menaxhimi i fuqisë punëtore, kjo ofron një alternativë për disa kompani që duan një zgjidhje dërgimin e punëve.

Integroni me programe të tjera

Në mënyrë që të rritni produktivitetin tuaj, ju mund të keni nevojë për të integruar në Frotcom disa software të tjera të përdorura në zyrë, p.sh. planifikimi i rrugëve, ERP, faturimi ose burimet njerëzore.

Duke integruar Frotcom me programe tjera, ju do të jeni në gjendje të siguroni informacionet pa patur nevojë të futni informacione nga dy herë, duke reduktuar burimet e nevojshme dhe të pashmangshme nga gabimet njerëzore.

Përdorni kohën e ngasjeve në mënyrë efikase

Ju nuk mund të prisni nga shoferët tuaj të ngasin 24/7, edhe në qoftë se konsumatorët presin shërbime 24/7. Janë të rekomanduara lëvizjet maksimale ligjore (koha maksimale e vazhdueshme makinës, koha maksimale e makinës në mes ditëve është e regulluar, koha maksimale e makinës në javë, etj).

Natyrisht ju nuk doni t'i shkelni këto kohë maksimale duke kërkuar nga shoferët të marrin ngarkesa të reja, për shembull, kur ata janë tashmë gati për të arritur limitet e tyre të lejuara.

Ju duhet të mbani informacione të përditësuara të kohës lëvizëse për çdo shofer. Ju gjithashtu duhet të keni një mekanizëm që të ju ndihmojë të gjeni automjetin më të afërt në dispozicion dhe shoferin që do të jetë në gjendje për të plotësuar kohën dhe kërkesat për punën tuaj të ardhshme.

Përkujdesuni për ngasje efikase

Ngasje efikase është forma më ekonomike dhe ekologjike e makinës që lejon ekzekutimin e planit tuaj.

Me fjalë tjera, sapo ju të caktoni një destinacion të caktuar për një shofer, ju doni që udhëtimi të ekzekutohet në një mënyrë të tillë që konsumi i karburantit është aq i ulët sa të jetë i mundur, por edhe automjeti të arrin në destinacion brenda kohës së caktuar.

Kjo kërkon që shoferët të jenë të informuar në mënyrë të qartë nga tabletët e tyre dhe se çdo udhëtim duhet monitoruar nga afër me qëllim të zbulimit për çdo devijim nga planifikimi. Në këtë mënyrë, ju mund të kërkoni që një shofer të marrë hapa për të rregulluar situatën, ose, nëse është e nevojshme, ju mund të ndryshoni planin në përputhje me rrethanat (p.sh në rast të bllokimit të trafikut).

Shmangni rrugët e gabuara

Për të maksimizuar produktivitetin, ju gjithashtu duhet të siguroheni që çdo udhëtim është ekzekutuar duke ndjekur rrugën më të mirë të mundshme. Kjo nuk është domosdoshmërisht më e shkurtura apo më e shpejta si rrugë.  Për shembull, kjo mund të jetë një rrugë që përdoret nga rrugët rajonale dhe shmang autostradat dhe shpenzimet e pagesave.

Në thelb, ju keni nevojë për një mënyrë për të planifikuar rrugën më të mirë për çdo udhëtim dhe pastaj të siguroheni duke monitoruar çdo plan për shoferin.

Shmangni vonesat e automjeteve

Vonesa e automjeteve mund të rrezikojë rëndë shërbimet tuaja të planifikuara dhe uljen e produktivitetit. Ndonjëherë vonesat mund të ndikojnë në një punë të vetme, ndërsa në raste të tjera që ju mund të gjeni se flota juaj do të jetë në mungesë të mjeteve për një javë të tërë apo muaj.

Për të minimizuar vonesat, ju së pari duhet të siguroheni që ju të kryeni të gjitha veprimet e nevojshme të mirëmbajtjes parandaluese siç përshkruhet nga prodhuesit.

Së dyti, ju doni të monitoroni parametrat lëvizëse dhe të siguroheni se ata nuk mundojnë makinën, gomat ose pjesë të tjera thelbësore të automjetit tuaj.

Ju mund të monitoroni sjelljen lëvizëse, si dhe të vëzhgoni automjetet dhe shoferët në bazë të parametrave të tilla si përshpejtim i ashpër dhe frenim i ashpër, RPMs të tepërta, etj

Duke mbajtur sjelljen e makinës brenda kufijve të rekomanduar, jo vetëm që reduktoni konsumin e karburantit dhe probabilitetin e një aksidenti, por edhe mundësinë e vonesave për shkak të mbingarkesave të mjeteve.

Bion - Spain

"Kompania është duke kursyer më shumë se një orë në ditë, me Frotcom. Duke kontrolluar flotën me Frotcom dhe duke patur qasjen e informatave të rëndësishme në lidhje me flotën tonë, ne patjetër shpëtuam para duke drejtuar flotën tonë në mënyrë më efikase."

Carlos Gutiérrez
Menaxher i Trafikut
-
Bion Logística y Transporte - Spain

Zgjidhje e plotë e menaxhimit të flotës

Frotcom is a complete package. Our software contains all the features you need to manage your fleet, whatever the industry you work in. Discover how we can help.
Solutions
Na kontaktoni
Rritja e produktivitetit.